FNs barnefond, UNICEF, har publisert alarmerende tall om økninga i barne-

og mødredødelighet som en konsekvens av den verdensomspennende finanskrisa.

Dødeligheten er størst i land som er mest undertrykt av imperialismen. Men mange som har vært arbeidsinnvandrere i USA og Europa mister nå jobbene sine og må reise tilbake dit de kom fra. Disse går i mange tilfeller ei usikker framtid i møte.

13 afrikanske land er så forgjelda at de ikke kan importere mer mat. Samtidig stiger matprisene i disse landene. UNICEF anslår at rundt 400.000 barn vil dø som følge av dette i de fattigste av de fattige landene. Tallene viser klart at kapitalismen er en eneste skandale for verdens fattige. Hvert eneste minutt dør ei kvinne under fødselen eller i svangerskapet på grunn av under- eller feilernæring. “I øyeblikket opplever halvparten av verdens 2,2 milliarder barn en grunnleggende mangel på ting som er nødvendig for å overleve, slik som tilstrekkelig mat, reint vann, medisiner, skolegang og tak over hodet. På verdensbasis dør hvert år 9,2 millioner barn før sin femte bursdag – de fleste av sjukdommer det er mulig å behandle” skriver UNICEF i sin rapport.

“Et barn som dør av sult, blir drept” sier Jean Ziegler, tidligere spesialrapportør om ernæring i FN. Til dette legger han også til at det er mulig å overvinne sulten i verden ved å investere 65 milliarder euro hvert år over en femårsperiode for å utvikle et bærekraftig landbruk.

Til sammenligning har den tyske regjeringa spytta inn en billion (altså tusen milliarder euro) på få uker inn i finanssektoren for å redde finansnæringa fra undergang i disse krisetider. Bare pengene de gav til Hypo-Real-Estate-bankkonsernet kunne dekka behovet for forskning i to år. Altså må verdens barn blø for at finanssektoren i den imperialistiske delen av verden skal reddes.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.