Kristin Clemet, leder av den borgerlige “tenketanken” Civita har et leserinnlegg i Dagsavisen hvor hun blant annet skriver: “Skal man gjøre noe med finanskrisen, må man forstå dens årsaker”. Det er rett, men hvis hun tror dette kan gjøre utenom marxismen tar hun grundig feil.

Clemet har rett i to ting:

  1. At det finnes en boligboble (Hun skriver: “I løpet av vel 14 år, fra 1993 til 2007, ble de norske boligprisene nesten femdoblet, mens privatpersoners disponible inntekt bare ble litt mer enn fordoblet. Boligprisene steg 3,3 ganger mer enn det generelle prisnivået.”).
  2. At en ikke kan komme ut av krisa med å blåse mer luft inn i den, slik som dagens rentenedsettelser fører til.

Clemet skriver:

“Jeg ville ha foretrukket et par mindre korreksjoner de siste 15 år framfor en kjempekrise nå”

Akkurat som krisen kunne blitt unngått med en smartere politikk. Hvorfor har da krisene gjentatt seg med mellom 8-12 års mellomrom slik marxistiske økonomer har påvist? Også i over 50 år etter at denne teorien blei lansert? Har hele verdens borgerskap blitt ledet at dumme statsledere i hele kapitalismens historie?

Dersom dette hadde vært rett, så stiller Clemet seg sjøl i et dårlig lys. I motsetning til Clemet er ikke vi tilhengere av en så banal analyse.

Dagens krise er ikke et utslag av teite statsledere. Dagens krise er et utslag av kapitalismens sykliske karakter, hvor krisen faktisk er syklusens hovedfase. Dette er et faktum borgerskapet, med dets politikere, avisredaktører, “tenketanker” og så videre prøver å skjule gjennom en desperat jakt på syndebukker.

Innsikt i hvorfor krisene kommer finner en gjennom å lese marxistisk økonomi, ikke ved å låne øret til borgerlige økonomer, “tenketanker” og liknende.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.