Regjeringa har lagt fram sitt forslag til Nasjonal transportplan. De skal bruke 321 milliarder kroner de neste ti åra, fortelles det.

Blant tiltakene regjeringen foreslår er dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden, samt opprustning av E6 fra nord til sør, E16 fra øst til vest og kyststamveien fra Stavanger til Trondheim. 10 milliarder kroner er satt av til rassikring i perioden. I tillegg til de 321 milliardene staten løyver, skal 60 milliarder av bompengene også brukes til Nasjonal transportplan.

Nasjonal transportplan har fokus på Oslo-gryta, sjøl om Senterpartiet har samferdselsministeren. Det er veiene inn mot Oslo som skal rustes opp. Det er vel og bra, men i tillegg skal en satse mer på dobbeltspor for togene som går inn mot Oslo. Oslo-folk for altså i pose og sekk.

Men hvorfor stiger da prisene for kollektivtransport i sjølve Oslo? Prisen for enkeltbillett og flexikort er steget mer enn 10%, sjøl om prisene på ulike andre typer kort har gått ned. Det er et feil signal til folk. Hva skal folk gjøre? Skal de reise kollektivt eller med bil? Når prisen på kollektivt er dyr, blir det vanskeligere å motivere seg for å reise med buss og T-bane i byen.

Bilen har et annet bruksområde

Butikker bør være i nærheten av der folk bor, slik at en ikke trenger å kjøre bil til de store handlesentrene som legger beslag på enorme arealer med sine kjempeparkeringsplasser.

Vi mener kollektivtransport bør være gratis. Det er samfunnsbesparende og sparer miljøet for forurensing. I tillegg kan en slappe av med å tenke, lese avisa eller ei bok, eller prate rolig og vennlig med andre folk om ditt og datt.

De store synderne når det gjelder forurensning i Norge er industrien, transport av gods og oljeutvinninga. Bilbruk kommer under alle disse når det gjelder utslipp av CO2.

Kapitalismen er ikke interessert i å bruke ressurser på å videreutvikle bilen til å bli mer miljøvennlig. Storkapitalistene tjener penger på at det utvinnes olje og at folk kjøper bensin – noe folk er avhengig av dersom de skal kjøre bil.

Mange er avhengig av bilen i dagliglivet

Folk i distriktene har grunn til å klage over norsk veistandard. Norge er et langstrakt land med store avstander og spredt bosetting. Mange er helt avhengig av å ha bil for å kunne ha en jobb, komme seg til butikken, og så videre. De største CO2-utslippene i Norge kommer fra industri og varetransport. Her må staten inn og tvinge gjennom og subsidiere rensing av industrien og legge til rette for mer varetransport over på tog.

Samtidig må veistandarden mange steder rustes opp. Trafikkulykker skyldes nesten like ofte dårlige veier som uvettig kjøring.

“Dele’ ut mynta viss nokon grynta, når vegen er best for billiard. Her skulle dei ha brukt ein milliard”

som Hellbillies synger om riksvei 7 gjennom Hallingdal. For å ta ett eksempel. Når en i tillegg husker på at denne riksveien er hovedveien mellom Oslo og Bergen, så er det alvorlig at veistandarden der er som den er. Mer av varetransporten skulle vært over på tog, men det gjør allikevel ikke at folk kommer til å slutte og bruke bilen på riksvei 7.

Les også vår artikkel Ned med bensinprisene!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.