22.april er dagen for Vladimir Ilitsj Uljanov, bedre kjent som Lenin, sin fødselsdag. Og Lenin skulle vise seg å bli en av de enkeltpersonene med størst innflytelse på hele 1900-tallets historie.

Men Lenin (1870-1924) er fortsatt aktuell. På denne dagen er det på tide å minnes hans politiske motstander, den svenske sosialdemokraten Hjalmar Branting, og hans ord om Lenin ved hans død i 1924: “Lenins betydelse för den ryska revolutionen kan ej överskattas. Han har fullbordat en stor historisk gärning genom sin hänsynslösa kamp för att rensa bort allt det gamla. Lenins stora gärning kommer alltid att kvarstå som en av de mest betydelsefulla i detta upprörda tidevarv, betydelsefull i sin rätlinjighet och sin hänsynslösa kärlek till den sociala revolutionen.”

Lenins teoretiske bidrag

Lenins store gjerning er den store oktoberrevolusjonen i Russland i 1917. På begynnelsen av 1900-tallet endret kapitalismen seg. Den ble mer prega av store internasjonale selskaper og av at de kapitalistiske statene tok kontroll over det meste av verden. Lenin så dette og fant ut at revolusjonene lettere kunne skje i land som ikke var rike og høyt utvikla kapitalistland. Lenin forsvarte marxismen mot alle de som angrep den eller forandret de grunnleggende lærdommene. Lenin utvikla marxistisk teori for hvordan kommunister bør organisere seg. I tillegg gav han store bidrag til marxismen innenfor flere felt, blant annet gjennom bøkene “Hva må gjøres?” og “Imperialismen”.

I likhet med andre store kommunister, har Lenin blitt kraftig svartmalt og kritisert av antikommunister. Nytt arkivmateriale som har dukka opp og forskning som er gjort på dette – både av borgerlige og progressive historikere – har imidlertid bidratt til å klargjøre mye av kritikken mot Lenin fra åpent borgerlige og sette det inn i en historisk sammenheng som er helt nødvendig for å forstå samfunnet Lenin gikk i spissen for å bygge opp og som verden aldri hadde sett før.

Lenins partiteori

Vi i Tjen folket er marxist-leninister fordi vi mener at det trengs et kommunistparti som leder arbeiderklassens kamp for et annet samfunn som ikke er basert på utbytting – et sosialistisk samfunn. Partiet må være stramt organisert og disiplinert, og åpent bare for folk som er villige til å studere kommunismen, være aktive i partiet og utvikle seg til gode ledere for kampene som vi må føre.

Leninismen ble utforma av Lenin og Stalin, og er det andre trinnet i utviklinga av marxismen slik vi ser det. Det sentrale i leninismen er nettopp den partiteorien som Lenin og Stalin utforma. Seinere har den kommunistiske teorien blitt videreutvikla på flere andre felt, i første rekke av Stalin og Mao.

Knus kapitalismen – bygg sosialismen

Det eneste alternativet til kapitalismen er et kommunistisk verdenssamfunn, et samfunn uten klasser og utbytting. Kapitalismen er et system som bygger på at ei lita gruppe av kapitalister profiterer på arbeidet andre gjør. Systemet skaper kriser og kriger, noe vi i høyeste grad ser i dag. Disse krisene er ikke mulig å unngå under kapitalismen, de gjentar seg med lovmessighet. Russlands arbeiderklasse forstod dette i 1917 og tok makta under ledelse av Lenin og bolsjevikpartiet. Seinere skulle flere land følge etter, men i dag fins det ingen sosialistiske land i verden.

Likevel er det ikke noen grunn for kommunister å gi opp. Lenin er en av våre inspirasjonskilder fra tidligere tider som viser at det er mulig å gjennomføre en revolusjon og å bygge sosialisme, sjøl under vanskelige forhold og dårlige tider. Vi regner ham sammen med Marx, Engels, Stalin og Mao som en av de fem store for sin innsats for kommunismen og videreutvikling av kommunistisk teori.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.