I EUs lokomotiv fortsetter arbeidsløsheten å stige.

I juli i år steig det offisielle tallet arbeidsløse med 52.000 i Tyskland. Sammenlikna med samme måned i fjor er det 252.000 flere arbeidsløse i landet i dag . Den offisielle arbeidsløsheten i landet, som er EUs viktigste økonomi, er nå på 8,2 %. Men det er antakelig store mørketall innafor den tyske arbeidsledighetsstatistikken dersom vi tar med alle som ikke har fått jobb etter endt utdanning, folk som er på forskjellige arbeidsmarkedstiltak og liknende.

Les også Krisa i kapitalismen går hardt utover de unge.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.