Tjen folket gjengir dette innlegget om de to arresterte nordmennene skrevet av en blogger som selv ikke har noen tilknytning til oss. Sjøl om vi presiserer at meningene i innlegget står for forfatterens regning, mener vi dette innlegget inneholder en del interessante poenger som vi gjerne vil dele med våre lesere.

Nordmenn fengslet i Kongo.


“De to nordmennene som sitter fengslet i Kongo, siktet for å ha drept en sjåfør, ber utenriksminister Jonas Gahr Støre rydde opp i spionanklagene mot dem. Tiltalen mot Tjostolv Moland (28) og Joshua French (27) er på henholdsvis fem og sju tiltalepunkter. I det første punktet er de to tiltalt for spionasje. Den viktigste årsaken til dette er at nordmennene hadde med seg sine militære tjenestebøker. Tiltalen slår fast at de arbeidet som etterretningsagenter for den norske stat.”

“Faren til Tjostolv Moland, Knut Moland, sier til Dagbladet at han er villig til å betale om det fører til at sønnen og Joshua French blir utlevert til Norge. Både enken etter Abeidi Kasongo og enkelte vitner har krevd erstatning fra norske myndigheter. Det framgår imidlertid ikke hvem Moland vil betale til. Han vil heller ikke antyde noe beløp”

“– Drev lovlig sikkerhetsselskap Ifølge drapstiltalte Tjostolv Moland er virksomhetene hans i Uganda langt fra så mystiske som kongolesisk politi skal ha det til.”

“– Sikkerhetsselskapet i Uganda er ett hundre prosent lovlig. Vi har alle tillatelser og autorisasjoner som trengs for å drive et sikkerhetsselskap, sier Moland til Dagbladet.”

“kongolesisk etterretning hadde gjort en razzia i boligen til de to nordmennene som sitter fengslet i Kongo mistenkt for drap. Under razziaen ble det blant annet funnet skarpskyttervåpen, falske FN-uniformer, falske navnelapper til uniformer og identitetskort med både falske og ekte navn.” _


I sannhet en merkelig og uoversiktlig sak!

Men ikke for de som har fulgt med, både nasjonalt og internasjonalt.

Siden 1970-tallet har Afrika, med sine rike mineraler og voldsomme konflikter vært et interessant område for følelsekalde eventyrere. I over 20 år ble store deler av Afrika regjert av private hærer, leiesoldater rekruttert fra Europas slumområder, og med innslag fra spesialstyrker fra Frankrike, England og tidligere Fremmedlegionærer og etterlevninger fra Waffen SS, som hadde gjort tjeneste i den franske Fremmedlegionen etter 1945.

I Norge var det forbudt for sivilister å drive slik virksomhet, etter et lovverk som ble innført på den tiden da den spanske borgerkrigen ble utkjempet. Det var forbudt å reise ut og delta i kriger, både interne og internasjonale. Det var forbudt å reise ut og stille sine ferdigheter som skytter til disposisjon som leiemordere.

Dessverre er det slik i vårt land at vi har mange “sovende” lover, det ser ut til at myndighetene har latt denne delen av lovverket sovne inn en gang på 1970-tallet.

Det kan man si fordi man i ettertid kjenner til at et bestemt miljø har benyttet seg av det.

På 1970-tallet hadde man en organisasjon rundt Oslo-gryta, den såkalte Stridsskytterligaen, som offisielt så ut til å organisere en troskyldig sport, feltskyting med pistol og rifler, etter det gamle regelverket man hadde i Norge like etter krigen, og som var mer “realistisk” skyting, mer preget av kamp- og selvforsvarsskyting, enn dagens svært så sivile øvelser, med skytterjakker, skytebriller og eldre herrer med hvitt hår.

Realistisk skyting var imidlertid ikke det eneste Stridsskytterligaen drev med, internasjonalt kontaktet man likesinnede i USA, og startet etter hvert opp med såkalt Practical Pistol Shooting, som igjen er blitt bygget ut til det som går under navnet Praktisk Skyting i Norge, som foregår med pistol, automatrifler og magasinhagler, og hvor skytingen foregår mot skiver som illuderer menneskemål, og selve skytingen er selvforsvarssituasjoner eller gisselsituasjoner. Virksomheten er i dag organisert i det som heter Norges Forbund for Praktisk Skyting, NFPS.

I ettertid vet vi at grunnleggerne av denne virksomheten i flere år arbeidet som leiesoldater i Afrika, en tidligere flere ganger norgesmester sto i sin tid fram i et norsk våpentidsskrift, Våpenjournalen, og delte erfaringen han hadde fra Afrika, med bruk av bestemte typer kamprifler i skarpe oppdrag i det som den gang het Rhodesia. Det ble ikke lagt skjul på at virksomheten kostet menneskeliv………

Mange år har gått, og for observatører har det hele tiden stått klart at deler av dette miljøet, som teller ca 1000 personer i Norge, har utnyttet et svakt regelverk til å skaffe seg utenlandsoppdrag. For overhodet å FÅ slike oppdrag, må man ha en del basiskunnskaper. Og man må kunne vedlikeholde disse kunnskapene. Det hevdes ofte (noe feilaktig, vil jeg si) at det er norske vernepliktge fra spesialavdelinger inne forsvaret, som leverer rekrutter til dette miljøet. Det forekommer nok, men til det er å si at har man slik militær bakgrunn, så kommer man også opp på lister over mannskaper som forsvaret sitter på, og vil dermed være mer synlige. Det er derfor en hemsko for fri utfoldelse.

Medlemsskap i NFPS derimot, er en sivil foreteelse og vekker ikke samme interesse fra myndighetenes side. MIljøet gir nok en BEDRE skyteopplæring enn hva forsvaret er i stand til å gi, spesielt i en tid med små bevilgniunger. Og ikke minst miljøet gir en mye bedre oppfølging og vedlikehold av kunnskap og skyteopplæring over lang tid enn hva forsvaret kan gi.

Derfor er det grunn til å påpeke at man kjenner til at folk fra enkelte klubber innenfor NFPS bevisst har utnyttet våpentreningsmuligheten, og muligheten til å skaffe seg våpen, spesielt halvautomatiske kamprifler, som ikke kan fåes på annen måte enn medlemsskap i NFPS, og dermed har skaffet seg kunnskaper som er salgbare i områder med krig og hvor slike “sikkerhetsfirma” skummer fløten.

Om de to tiltalte i Kongo er eller har vært medlemmer av NFPS, vites ikke.

Men det bør undersøkes. Hvilke våpen har de hatt tilgang til i Norge? Hvilken skyteopplæring har de hatt?

Hvilken rolle har guttenes fedre spilt? Har DE vært, eller er en del av dette skytemiljøet i Norge?

Har DE deltatt i bvevisst opplæring av slike ungdommer, og ikke minst er DE bakmenn i dette “sikkerhetsselskapet” som antakelig opererer på grensen av norsk og internasjonal lov?

Kan vi overhodet akseptere at norske ungdommer begir seg inn i krigsområder for å tjene penger på andres ulykke? Kan vi akseptere et eventuelt nettverk i Norge som tjener penger på denne syke virksomheten?

Og er det ikke åpenbart for alle som VIL se at drap, både på sivile og militære er en naturlig forlengelse av slik virksomhet, og at det ikke er noe som heter tap som følge av kamp, fordi disse eventyrerne er SIVILE og ikke har noe med å reise inn i krigsområder?

Slik virksomhet rammes av det som kan kalles franktirør-virksomhet. Det er straffbart etter alle staters lover. I de aller fleste land er straffen for slik virksomhet døden. At man i Kongo velger å ta ut tiltale for spionasje, er muligens tilfeldig, og ewn avgjørelse tatt på politisk grunnlag, for å ramme den norske stat, som i mange år har vakt misnøye for å blande seg inn i interne forhold i Afrika.

Norge er omtrent det eneste land i verden som har opphevet dødsstraff for frantirør-virksomhet.

Det er selvsagt veldig trist for familien om det to tiltalte nå blir dømt og kanskje får en dødsstraff. De kommer helt sikkert til å få hjelp fra den norske utenrikstjenesten, slik at de dømte ikke vil bli henrettet.

Men det er faktisk usikkert om det er fortjent.

Guttene selv og ikke minst familien har visst meget godt hva de gikk til, og skal ha visst at dette ikke er tillatt for norske borgere. Og også ha vært kjent med risikoen.

Denne internasjonale røvervirksomheten bør og skal stoppes. En alvorlig dom vil kanskje få mange til å tenke seg om, og det er viktig, ikke minst med tanke på de mange hundre som har hatt jobb i Irak for amerikanske selskaper (det er for tiden over 140.000 amreikanere i Irak som er “sivilt” ansatt, størst er et selskap kontrolert av tidligere visepresident Dick Cheney……).

Derfor er dette en ska hvor Utenriksdepartementet bør ta seg tid til å la rettsapparatet i en selvstendig afrikansk stat si sitt.

Derfor er dette en sak som bør åpne for gjennomgang og etterforskning mot et lite og lukket norsk skyttermiljø, hvor en kan ane politske overtoner i bakgrunnen.

Og derfor bør norske media være svært så forsiktige med å rakke ned på afrikanerne, det er mange opplysninger som er holdt tilbake her, dette er nok slett ikke speidergutter på tur med speiderkniv og lite firkantet telt!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.