Torsdag 10. september sto et debattinnlegg i Klassekampen. I utgangspunktet sendte vi inn en lengre sak som kronikk. Vi trykker den her.

Tjen folket – kommunistisk forbund oppfordrer folk til å ikke stemme på noen av partiene som stiller til høstens valg. I dette innlegget vil vi gi en begrunnelse for dette

RV vs. Rødt

“For oss er det viktigste å bruke valgkampen til å tjene klassekampen og avsløre parlamentariske illusjoner. Dette er viktigere enn å få valgt mange representanter” og om sine repressentanter skrev de: “som samtidig tar stilling til viktige spørsmål av strategisk karakter når det gjelder kampen for sosialismen og mot opportunismen.”

Dette er vedtak om RV sin rolle i valget 1975, trykt i “Tjen Folket” nummer 11 – 1974. Dette er også i tråd med Lenins teorier om hvordan drive revolusjonær valgkamp. I sitt valgmanifest (vedtatt av Rødts landsstyre 19.april 2009) starter Rødt med å beskrive seg som et “revolusjonært alternativ”. Men det er da også det eneste stedet i hele manifestet som på noen måte gir assosiasjoner til revolusjon.

Resten av heftet er ei lang liste reformkrav. Ikke ett ord om at revolusjon er nødvendig, og at revolusjonær klassekamp er nødvendig. Faktisk er også ordet “klassekamp” kun nevnt ett sted: “Til høsten skal vi inn på Stortinget for å føre klassekampen inn på en ny arena”. Og dette er en relativt dekkende beskrivelse for Rødts politiske utvikling: Fra et revolusjonært parti som hadde parlamentarisk kamp underordna den revolusjonære kampen, til et parti som forlater den revolusjonære kampen for å føre reformkamp i de parlamentariske organene.

De parlamentariske illusjonene RV i 1975 ville inn i Stortinget for å avsløre, bruker dagens Rødt stor energi på å opprettholde gjennom sitt valgmanifest. Dette har ei lang liste med saker de lover å kjempe for å få innført via Stortinget. Det er ikke lenger snakk om å bruke de parlamentariske organer som en talerstol for revolusjonære ideer.

To borgerlige alternativ

Vi har grovt sett bare to regjeringsalternativ. Alternativene er fortsatt «rødgrønt» eller en Høyre regjering (med eller uten Frp). Media og partiene prøver å framstille disse som veldig forskjellige. Men sånn er det ikke. Begge regjeringer betyr fortsatt privatisering, fortsatt krig i Afghanistan, fortsatt krisepakker til de rikeste, fortsatt kapitalisme. Begge alternativene vil at arbeiderklassen skal betale for krisa i kapitalismen, gjennom arbeidsløshet og mer utgifter for å leve. Begge alternativ er dårlige. Ingen av dem tjener folket.

Er helvete løs om vi får ei Høyre/Frp-regjering?

Noen sammenlikner Frp med Hitler-fascismen. Dette er ikke en holdbar analyse. I de fleste store spørsmålene står Frp for det samme som Høyre og Ap. Norsk asylpolitikk er ikke human med Ap. Skal vi komme vekk fra dette systemet, kan vi ikke la oss bli fanget til å bare velge mellom kapitalismens forskjellige fjes, vi nekter å velge mellom pest og kolera, når vi veit at det finnes en medisin. Kapitalismen kan avskaffes, det har vi sett i historien. Det er ingen grunn til at revolusjonære ikke skal løfte fram at det faktisk finnes et konkret alternativ til kapitalismen; kommunismen.

Kan SV dra Ap til venstre?

Det er Ap – hjulpet av SV-ledelsen – som gjør SV til et vanlig «ansvarlig» parti. SV svelger kamel på kamel, når de godtar sak på sak som de hevder at de er mot. De har solgt seg på krig, miljø og fattigdom, bare for å få lov til å dra litt i Stoltenbergs venstre øre. I det siste har til og med KrF-lederen påpekt at SV svelger kameler i miljøsaken. Istedet for å sette makt bak krava, har SV bare markert uenighet i viktige spørsmål som innføringa av EUs tjenestedirektiv og regjeringas strengere asylpolitikk. Dette blir tomme ord uten handling.

SV og Rødt fører folk vekk fra opprør

SV har skuffa mange velgere siden de valgte å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet. Dette fører til apati blant mange ærlige mennesker som ønsker forandring og et mer menneskevennlig samfunn. Sosialdemokratiet fører folk bak lyset, og det er vår oppgave som kommunister å avsløre partier som SV, Ap – og nå også Rødt.

Hvorfor ikke Rødt?

Rødt har tatt et klart standpunkt for «rødgrønn» regjering. De vil bli et støtteparti for Jens Stoltenbergs nyliberalisme og krig. De mest ledende folka i Rødt, som Erling Folkvord og Torstein Dahle, sier åpent at Rødt vil ta SVs plass. De vil ikke bare ta SVs plass, de drømmer seg tilbake til gamle SF. Folkvord trekker fram at det var SF som var opposisjonen mot USA i Vietnam, Dahle vil kun senke ei rødgrønn regjering på en Kings Bay-sak. De pisser med andre ord på innsatsen til den marxist-leninistiske bevegelsen gjennom flere tiår.

Rødt er redusert til en «kritisk røst» innenfor rammene av kapitalismen. At de i dagens situasjon støtter en borgerlig regjering mot en annen, er et klart tegn. De vil ikke være et uavhengig revolusjonært alternativ – Rødt er fornøyd med å være hale på den rødgrønne grisen.

Rødt er bare et nytt forsøk på danne et venstresosialdemokratisk parti. Arbeiderklassen trenger ikke flere sosialdemokratiske alternativer.

Rett å boikotte

På mange måter er dette en videreføring av RV sin praksis i lange tider, men det er et brudd med RV sin opprinnelige sjel: opprøret og sosialismen. De blir et reint sosialdemokratisk valgparti der alt handler om stemmer og politisk spill. Sosialismen kan ikke vinnes gjennom stortingsvalg, men gjennom at folk organiserer seg og slåss for revolusjon. Når vi ikke er sterke nok sjøl til å stille et sterkt kommunistisk alternativ i hele landet, så er boikott det beste svaret.

Kommunistisk organisering

Tidligere har Tjen folket gitt en kritisk støtte til Rødt og dets forgjenger RV. Men når Rødt nå har tatt et endelig farvel med sitt revolusjonære opphav, så er blir det feil å gi støtte til et parti som leder folk vekk fra revolusjon og over mot reformismen.

Folkets problemer kan ikke løses gjennom å velge de «rette» politikere og de «rette» partiene. Når folk arbeider sammen og slåss uten å gi seg, så kan vi utrette mye. Selv uten å avskaffe kapitalismen, så kan vi vinne noen seiere. Men uten kommunisme så vil systemet fortsette å være dårlig for flertallet. Kommunismen blir bare en drøm hvis folk ikke organiserer seg kommunistisk og arbeider for revolusjon.

For Tjen folket og Revolusjonær Kommunistisk Ungdom

Henrik Ormåsen (talsperson for Tjen folket)
Kenneth Fuglemsmo (talsperson for Revolusjonær Kommunistisk Ungdom)
Mehrnaz Bamdadsoofi (talsperson for Revolusjonær Kommunistisk Ungdom)

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.