Vi har fått et spørsmål om hvordan vi belegger at Rødt hadde mål om å bryte sperregrensa ved dette valget. Vi mener det er korrekt å hevde det på bakgrunn av flere utspill fra partiet i valgkampen.

Dahle i hilsning til LM:

“På lang sikt er dette partiet Rødts oppgave. Første skritt er å komme inn på Stortinget ved neste års valg. Og Rødt skal inn på Stortinget, med minst en representant. I Oslo har Erling Folkvord et usedvanlig godt utgangspunkt for å kapre et mandat. I Hordaland har vi også gode sjanser. Og vi skal heller ikke se bort i fra, dersom regjeringen fortsette i dette sporet, at partiet Rødt kan krype tatt opp mot sperregrensen. Og da snakker vi plutselig om en 5-6 stortingsmandater. " http://roedt.no/nyheter/2008/05/torsteindahlestale/

Rødt går mot brakvalg

På en meningsmåling for TV2 får Rødt en rekordoppslutning på 2,9%. Det betyr selvsagt at vi får Erling Folkvord og Torstein Dahle inn på Stortinget, men det betyr også at vi begynner å nærme oss sagnomsuste sperregrensen. OPPDATERING: I Dagbladet 5. september får vi hele 3,2%! http://roedt.no/rogaland/nyheter/2009/09/r%C3%B8dt-g%C3%A5r-mot-brakvalg/

Tveiten på tinget!

Med Rødt over sperregrensen kan Eirik Tveiten komme på stortinget ved utjevningsmandat. http://roedt.no/moss/nyheter/2009/09/tveiten-p%C3%A5-tinget/

En stemme fra nord

Rødt får tradisjonelt flere stemmer ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Mellom forrige stortingsvalg og siste kommunevalg var forskjellen nesten 900 stemmer bare i Bodø. Dette er forståelig, for mange har ment at det er for langt fram til et Rødt-mandat fra Nordland.

Men nå er det kanskje ikke så urealistisk likevel. I det siste har det kommet flere meningsmålinger som gir Rødt en oppslutning på rundt 3 % (I NRKs store landsdelsmåling får Rødt 3,1 % i Nord Norge med 2,9 % i Nordland og 4 % i Troms). 3 % er bare en prosent fra sperregrensen, som automatisk utløser 5-7 utjevningsmandater. Hvis disse målingene er dekkende, er Rødts 1.kandidat i Nordland, Ingeborg Steinholt, blant dem som snuser på en stortingsplass via utjevning. Ingeborg som sine unge år til tross allerede har rukket å bli en respektert fylkestingspolitiker.

1 % på landsbasis betyr ca 250 stemmer i Bodø. Da er det altså slik: Hvis 250 eller fler bodøvelgere lar være å stemme Rødt av såkalt ”taktiske” grunner, kan det medvirke på avgjørende måte til å holde Rødt under sperregrensen og utenfor Stortinget. Og omvendt: Hvis mange av de 900 bodøværingene og andre, som i sitt innerste ser behovet for en venstreopposisjon også på Tinget, stemmer i tråd med nettopp det, vil det bidra til å løfte en ung og uredd nordlandskvinne inn på lag med gamle ringrever som Erling Folkvord og Torstein Dahle og andre. Det er resultatet av nettopp slike overlegninger hos hver enkelt som blir avgjørende for det totale utfallet.

Rødt/RV har en lang tradisjon som venstreopposisjon i Bodø, som mange setter pris på. Behovet for noe tilsvarende på Stortinget er ikke mindre enn det er i Bodø bystyre, snarere tvert om. Det har fire rødgrønne år vist oss til fulle. Er det for eksempel noen som har fremmet forslag på Tinget om å avvise den usosiale pensjonsreformen, hente soldatene hjem fra Afghanistan, sikre Lofoten og Vesterålen mot oljeboring, komme med effektive tiltak mot fattigdom i verdens rikeste land – for bare å nevne noe?  Vil ikke en stemme fra nord, som reiser disse og andre saker, være verd stemmen i år?

Godt valg!

Jostein Greibrokk, Rødt Bodø http://roedt.no/nordland/nyheter/2009/09/en-stemme-fra-nord/

Rødt på vippen

Meningsmålinger fra TNS Gallup viser at Rødt kan havne på vippen på Stortinget. Det vil si at vi blir en garantist mot en borgerlig regjering. Om vi når sperregrensen som er på 4%, kan vi få hele 7 kandidater på stortinget. Men om vi skal klare dette er vi avhengige av at folk stemmer på oss. Om Rødt kommer inn på tinget vil det også føre til at vi får mer i statsstøtte. Dette er viktig for et lite parti som oss, og for at vi skal kunne formidle politikken vår med likt utgangspunkt som de større partiene. http://roedt.no/hordaland/nyheter/2009/09/de-beste-argumentene-for-%C3%A5-stemme-r%C3%B8dt/

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.