Berlin ble lørdag åsted for den første landsdekkende demonstrasjonen mot den nye regjeringskoalisjonen etter valget for en måned siden.

Initiativtakerne til demonstrasjonen var de samme som står bak de såkalte mandagsdemonstrasjonene, som har funnet sted i flere hundre tyske byer bortimot hver mandag siden 2004. Bakgrunnen for disse demonstrasjonene var forslagene fra den daværende sosialdemokratiske regjeringa om å foreta kraftige kutt i velferdsordningene fra 2010, den såkalte Agenda2010. I tillegg ville regjeringa gjennomføre dyptgripende endringer i støtteordningene for arbeidsledige, den såkalte Hartz IV-pakka.

Forholdene for arbeiderklassen i Tyskland er langt annerledes enn i Norge. Mange er tvunget ut i korttidsarbeid for svært lav betaling. I tillegg ligger pengene en arbeidsledig får etter Hartz IV-reformen i 2005 på nivået under hva sosialhjelp lå på før endringene. Arbeidsløsheten har også vokst enormt i Tyskland den siste tida på grunn av krisa i kapitalismen, slik at flere og flere strømmer til demonstrasjonene i protest mot den håpløse politikken myndighetene fører.

Rundt 3.500 mennesker demonstrerte i Berlin lørdag formiddag under parolen “Mer sosial rettferdighet i Tyskland!”. I tillegg de politiske partiene på venstresida støtta også innvandrerorganisasjoner, fagforeninger og kvinneorganisasjoner i tillegg til studenter opp om demonstrasjonen.

Se flere bilder fra demonstrasjonen her.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.