Media har en tendens til å hausse opp enkelte kapitalister som “snille”. En av disse er Petter Stordalen.

Han har sjøl erklært seg som “miljøinvestor” og markedsfører hotellkjeden sin, Choice Hotels, som det miljøvennlige valget. Hotellene i kjeden blir miljøsertifisert og de markedsfører sterkt at det er mulig å få økologisk frokost på alle hoteller i kjeden.

Sosial dumping ved Choice-hotellene

Men Dagbladet avslørte fredag at Stordalens hotellkjede har vært innblanda i et alvorlig tilfelle av sosial dumping. Arbeidere som i utgangspunktet hadde krav på fem ganger så mye i minstelønn, blei avspist med ei timelønn på helt ned i 24,- kroner i timen. Arbeidsuka kunne være på så mye som seksti timer i uka, og Økokrim måtte henlegge saken siden selskapet den påstått solidariske Choice-kjeden benytta, har opprinnelse i Bosnia-Hercegovina og derfor ikke ligger under Schengen-regelverket.

I likhet med folk i fagbevegelsen som arbeider mot sosial dumping, ønsker også Økokrim (som er ansvarlig for etterforskning av slike saker) å innføre det som kalles solidaransvar – at det lages en forskrift som kan holde også oppdragsgiver ansvarlig for at arbeiderne får minstelønn og de garantiene de har rett på ifølge arbeidsmiljølova.

Men hvor er Stordalens engasjement for dette?

En kan spørre seg hvor Stordalens engasjement for arbeidernes rettigheter er. Vi tviler på at vi får se Petter Stordalen i 1. mai-tog til våren, sjøl om han prøver å vise et brennende engasjement for miljøet. For som kapitalist må han jo først og fremst tenke på å tjene penger.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.