De kapitalistiske statene har endelig kommet fram til en avtale i klimasaken. Ingen ser ut til å være spesielt fornøyd og avtalen er heller ikke juridisk bindende.

Unntaket er kanskje Kinas representant som mener at alle bør være fornøyd og at konferansen har gitt positiv resultater. Kapitalistene i Kina har rett i det, klimakonferansen står ikke til hinder for at de kan fortsette utbyggingen av kullkraftverk i stor skala. Mange fattige land er nok uenig i det “positive” resultatet, særlig land som Maldivene som kommer til å havne under vann.

Med andre ord har uken som har gått vært et spill for galleriet. USAs president ser heller ikke ut til å prate seg ut av problemene. Trass i tomme ord om “et historisk steg” vil utviklingen fortsette. Sant nok påpeker han at det ikke finnes noen konkrete utslippsløfter. Taktikken med å kjøpe seg ut av problemene ser heller ikke ut til å fungere.

Den norske kapitalens representanter forsøker å dekke over den totale fiaskoen ved å si at de er middels fornøyd og at dette er et viktig steg. Leder i Bellona er mye av den samme oppfatningen, han er litt skuffet men mener at forhandlingene er et viktig steg i riktig retning.

Både Erik Solheim og Fredric Hauge har feil i dette, og de er antagelig delvis klar over dette selv. Forhandlingene har ikke ført til noe, bortsett fra timelange møter uten handling eller forpliktelser som resultat. Dette var også ventet.

Så lenge det er behovet for maksimal profitt for en hver pris som er gjeldene, kan ikke menneskenes objektive interesser vinne fram. Så lenge det er mest lønnsomt å benytte seg av olje, gass og kull i produksjonen, og når disse råstoffene er lett tilgjengelig, vil miljøødeleggelsene fortsette under kapitalismen. Selv om politikere har et oppriktig ønske om å ikke ødelegge store deler av livsgrunnlaget på jordkloden kan de ikke bryte kapitalismens lover.

Tjen folket hadde rett når vi sa at klimakonferansen i København ikke kom til å gi resultater.

For at verden skal kunne håndtere klimakrisen må kapitalismen avskaffes. Kapitalisme har vist seg å være et dårlig redskap når det gjelder temmingen av naturkreftene i nyere tid. Istedenfor å ta hensyn til mennesket i et større perspektiv raserer systemet våre framtidsmuligheter. Løsningen på problemet er krystallklar: Kapitalismen må avskaffes, sosialismen med arbeiderklassens diktatur må innføres, og det må skje fortest mulig.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.