“Å øke kravene og stramme inn på rettighetene blir som å piske en trøtt hest”, skriver overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Håkon Lasse Leira i en kronikk i Dagbladet 4. januar.

Folk er ikke late, men slitne. Mange synes åttetimersdag fem dager i uka hele året er veldig hardt. Når krav til overtid og ekstravakter kommer i tillegg, blir resultatet lett utbrenthet. Det er mange arbeidsledige i Norge og også mange trygdede som kunne ha bidratt med sitt lille bidrag for å lette arbeidsbyrden for de fleste som jobber heltid.

Mange kvinner jobber ufrivillig deltid og kunne tenke seg heltids stilling. Alt dette ville lette arbeidsbyrden for dem som jobber for mye og blir nødt til å sjukmelde seg. Gode vikarordninger er også viktige tiltak.

Mange er trøtte av for mye arbeid. I tillegg kommer lang reisevei og tid til unger som skal hentes i barnehage, ungdom som skal bringes til fritidsaktiviteter rundt omkring og husarbeid hjemme. Det blir for kort tid til å hvile seg tilstrekkelig ut. Av dette kommer behovet for å sjukmelde seg en kort eller lang stund. Folk trenger pauser. Krava til effektivisering til tross for bedre teknologi skaper utbrenthet. Folk klarer ikke å følge med i tempoet. Det må tenkes nytt på dette området som tar hensyn til folk sine behov for pauser og et godt arbeidsmiljø med gode samtaler.

Fagarbeidere som kokker, elektrikere, bygg- og anleggsarbeidere, hjelpepleiere og liknende slutter i alt for tidlig alder under dagens krav til tempo. Det er et varsko. Vi har tid og kapasitet til å legge inn flere pauser og kortere arbeidstid. Det koster mye mer på lang sikt at folk blir utbrente og trenger sjukemelding. Livet er langt og alle vil gjerne jobbe, treffe folk på arbeidsplassen og skape bånd mellom hverandre.

Ingen liker å leve på andre sitt arbeid uten å kunne bidra med viktig arbeid sjøl. Vi er mennesker og er skapt til å jobbe for tilværelsen.

Arbeidet er samfunnsmessig og derfor er vi avhengig av hverandres bidrag til det som produseres og til gode mellommenneskelige forhold.

Kapitalismen bestemmer hvor mange som skal arbeide, bestemmer dårlige lønninger på arbeidere og skaper et arbeidsmiljø som gjør at noen ikke henger med i dagens arbeidstempo. Barn er født med masse gnist til å jobbe og interessere seg for kunnskap om samfunnet og naturen. Denne gnisten blir ødelagt gjennom en dårlig opplæring i skolesystemet og det voldsomme presset til tempo og lang arbeidstid i arbeidslivet. Krava er for store.

Mange faller ut. Altfor mange, og det allerede i tidlig alder.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.