De lokale beskriver været som iskaldt under demonstrasjonen for sosialisme og kommunisme som finner sted i Berlin hvert år den andre helga i januar.

Men åtte minusgrader skremte ikke den norske delegasjonen, som kom fra en temperatur som var langt annerledes enn den i Berlin. Nok en gang stilte Tjen folket og RKU i Lenin-Luxemburg-Liebknecht-demonstrasjonen sammen med våre venner i Tysklands marxist-leninistiske parti (MLPD) og deres ungdomsorganisasjon, REBELL.

Gaterockbandet fra Berlin, Nümmes, varmet demonstrantene med sine sanger og sin “LLL-rap” (“Karl, Rosa, Wladimir – für uns’re Zukunft kämpfen wir!”, eller “Karl, Rosa, Vladimir – vi kjemper for vår fremtid”, som det blir på norsk). Mange fulgte også demonstrasjonen fra tilskuerplass. Som vanlig la også demonstrantene ned nelliker på Karl Liebknecht og Rosa Luxemburgs grav sosialistenes minnesmerke på gravlunden Friederichsfelde i utkanten av Berlin.

Gjester fra alle verdens hjørner

Her la MLPDs leder, Stefan Engel, ned en krans på vegne av partiet, de internasjonale gjestene, REBELL og barneorganisasjonen Rotfüchse (Rødrevene) ned en krans på minnesmerket. Andrew Schlüter, leder i MLPD i Berlin, ledet partiets markering i etterkant av demonstrasjonen og hilste gjester fra Venezuela, Nepal, Sør-Afrika, Russland, Ukraina, Tsjekkia, Italia og Norge. Flere av disse fikk også muligheten til å snakke for de fremmøtte, blant annet en representant for norske RKU. Også representanter for det hardtkjempende arbeiderne ved Opel-fabrikken i Bochum i tillegg til andre politiske aktivister slapp til ved mikrofonen.

Julia Scheller fra REBELL minte om at fjoråret var et protestår hvor mange skoleelever og studenter ble politisk bevisst og ble med på de store demonstrasjonene som preget mange tyske byer utover høsten 2009. Dieter Ilius fra MLPDs sentralkomité sa følgende i sin tale:

“Mens en i dag har alle materielle forutsetninger til stede for at ingen mennesker i verden hverken skal sulte eller tvinges til å leve i slumområder, viser den nåværende den verdensøkonomiske finanskrisa det kapitalistiske verdenssystemets råttenskap. Særlig ungdom treffes av dette. Men likevel er det ungdommen som er den mest levende og aktive krafta for å gripe fremtiden i sine egne hender. Det er rett å gjøre opprør!”

Solidaritet med MLPD og Stefan Engel

Ilius oppfordret også til solidaritet med partiet og dets leder Stefan Engel, som i løpet av 2009 opplevde at både partiet og lederen fikk sine bankkonti stengt, og at de først ble åpnet igjen etter en rettssak.

På slutten av markeringen arresterte politiet en deltaker som bar på en fane fra den gamle ungdomsorganisasjonen til det statsbærende partiet i DDR, Freie Deutsche Jugend (FDJ). Som en følge av dette oppstod det spontant en solidaritetsmarkering for å få frigitt den arresterte.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.