Marie Louise fra Sverige tok sitt eget liv to dager etter at hun fikk brev fra forsikringskassa. Hun fikk beskjed om at hun måtte finne et passende arbeid tilpassa sjukdommen sin. Tilbud om passende jobb fikk hun ikke.

Marie Louise led av depresjon, angst og ødelagte hender. Hun var 61 år gammel. Hun kunne ikke få hjelp til å få jobb verken fra arbeidsformidlingen eller Manpower. Hun ville gjerne ha førtidspersjonering for å føle seg trygg. Dette var det avslag på.

Reglene i Sverige for førtidspensjonering ble stramma inn i 2008. De nye reglene er for strenge og menneskefiendtlige. Ingen kan kjenne til alle omstendigheter ved et menneskes sjukdom. I samråd med lege må det komme en sjukmelding hvis personen er sjuk.

Samtidig har den norske regjeringa (de “rødgrønne”) uttalt at den svenske ordninga er deres forbilde i forbindelse med planlagte innstramminger i sjukelønnsordninga her til lands.

Det er et problem at folk som vil og kan jobbe, ikke får en passende jobb. Det tas ikke individuelle hensyn i arbeidsmarkedet. Alle trenger unike løsninger. Marie Louise jobba halv stilling i noen år før hun ble helt sjukmeldt. Depresjon og angst er veldig tyngende for folk som også er sjuke fysisk. Det er ikke sikkert at alle folk kan jobbe livet ut. Mange blir utbrent av for hardt tempo og av fysiske skader.

Hvis du kan klare en annen jobb, selv om du ikke har fått tilbud om en sånn jobb, mister du sjukepengene i Sverige. Dette er et system som den norske regjeringa altså vil adoptere her til lands. Det er autoritetene som bestemmer om du kan klare en annen jobb eller ikke. Et konkret tilbud om en sånn jobb får du ikke. Arbeidsgivere bruker kun 100% oppegående folk til sine stillinger. Tilpasninger i stillingen er sjelden.

Marie Louise døde i sin seng 1. påskedag 2009. Hennes død er en av konsekvensene av Sveriges menneskefiendtlige sjukelønnsordning.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.