Metamfetamin er et narkotika som kan lages hjemme, med ingredienser fra dagligvarebutikker og apotek. Det gir masse energi, og man behøver ikke å spise, sove eller drikke vann.

Det er også svært dødelig. Hvis man vet hvordan man skal lage det, er det svært enkelt å gjøre det hjemme i kjelleren eller på kjøkkenet. I USA blir det regnet som det viktigste arbeiderklassedopet.

Småbyen Oelwein i den amerikanske Midtvesten er et typisk offer for den store bruken av stoffet. Den har bare 7000 innbyggere, med en majoritet av innbyggere som tilhører arbeiderklassen.

Forfatteren av boken Methland, Nick Reding, har tilbragt mye tid i Oelwein. Han mener at noen av kapitalismens symptomer har skylden for at småbyen, og flere andre lokalsamfunn, nesten har gått til grunne på grunn av metamfetamin.

Mer jobb for mindre lønn

Å tjene penger til livets opphold blir stadig vanskeligere i disse samfunnene, særlig på grunn av den økende mekaniseringen av landbruket. Men også arbeidere i industri og kjøttproduksjon må jobbe lengre og hardere for mindre lønn. Dette har ført til at mange arbeidere går på hjemmelaget metamfetamin for å klare å jobbe doble skift uten å sove.

Kapitalismen utvikler seg på en måte som gjør at man trenger stadig færre arbeidere for å produsere det man tidligere trengte mange arbeidere for å produsere. Denne utviklingen gir enorme muligheter for menneskeheten. Men i det kapitalistiske samfunnet blir ikke denne utviklingen brukt til det beste for folk. Det fører i stedet til arbeidsledighet, narkomani og alkoholisme, slik vi ser svært tydelig i dagens USA.

Dopet er lett tilgjengelig også i Norge

Men det er ingen grunn til å tro at Europa og Norge kommer til å bli rammet annerledes av dette i fremtiden. Alle ungdommer vet at narkotika allerede er enkelt tilgjengelig både i bygd og by her i landet, selv om ordfører og lensmann ofte prøver å feie problemet under teppet.

Tjen folket og resten av verdens kommunister er ikke motstandere av teknologisk utvikling. Men vi er motstandere av måten kapitalismen bruker denne utviklingen. Vi ser at kapitalismen virker utelukkende destruktivt for størsteparten av verdens befolkning. Vi vil skape en kommunistisk verden der folk eier fabrikker, traktorer og oljeplattformer i fellesskap, slik at teknologisk utvikling skaper glede, ikke rusmisbruk. Men vi kan ikke bygge dette samfunnet alene. Vi trenger flere folk med oss, vi trenger deg.

Les bokanmeldelser av “Methland” i New York Times og Washington Post.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.