NRK skreiv fredag om at tallet industriarbeidere synker mens tallet byråkrater stiger.

Dette er urovekkende for Norge. Det er et sykdomstegn ved systemet. Byråkrater skaper ikke noen verdens ting. De er underadministratorer av elendigheta. Som et resultat av finanskrisa ser vi at verdiproduserende produksjon går med mindre profitt enn hva en kapitalist forlanger.

Kapitalisten legger ned virksomheten. Dette er en utvikling som gjør at det blir produsert mindre av det folk har behov for og som gjør at folk prioriteres i jobber som har til hensikt å administrere krisa. Folk skyves over i ikke-verdiskapende produksjon. Et eksempel på dette er NAV.

Vi skaper et overvåkingssystem som ikke tror på den enkelte arbeider, lege eller psykolog. Forakten for mennesket blant byråkrater blir større. Det er imperialismen som økonomisk system det er noe feil med, men det ser ikke en byråkrat. En byråkrat ser bare symptomene på krisa og skylder på menneskeheten og beskylder de som faller utenfor for å være late.

Det er bare en ting å gjøre for å få en oppadstigende utvikling for velferden. Det er å bevare industri som skaper varer som folk har behov for og som gjør at folk har en lønn som er så høy at de kan kjøpe varer som er produsert.

Vi bygger oss sakte men sikkert ned i elendigheta hvis ikke industriarbeidsplasser og annen verdiskapende produksjon bevares og utvikles videre framover til et sunt samfunn.

Hvis vi studerer sosialismen som var i Sovjet under Lenin og Stalin og sosialismen som var under Mao, ser vi at arbeidsledigheta var utrydda og at viktige varer for folket som helhet sine behov ble prioritert. Sosialismen hadde stor framgang i produksjonen fordi den satset på storindustrien og frivillig mobilisering til kollektivisering av jordbruket. Dette ble godt mottatt av arbeidere, fattigbønder og mellombønder og de var sjøl med på å utforme planene i de såkalte arbeiderrådene og sovjetene. Sovjetunionen økte produksjonen sin før 2. verdenkrig så mye på 15 år som kapitalismen i vesten hadde gjort på 100 år.

Samtidig i disse 1930-åra var det nedgang i produksjonen i vesten fordi krisa som starta i 1929 hadde store nedgangstider som resultat utover i 1930-åra. Massearbeidsledighet og mer byråkrater til å administrere folk sin elendighet ble brukt til å holde folk nede.

Derfor er utviklinga som skjer nå urovekkende. EU har en arbeidsledighet på over 10% og det samme har USA. Norge har “bare” 3.9 % arbeidsledighet (men store mørketall med folk som er arbeidsledige, men som ikke kommer med i statistikken, slik som uføre, folk som jobber ufrivillig deltid og ungdom uten arbeidserfaring), men utviklinga med at verdiproduksjon erstattes med et byråkrati er urovekkende.

Byråkrati koster penger og er unødvendig i et sunt og velfungerende samfunn. Det er deltagelse i produksjonen som skaper den bevisstheten som gjør at vi kan skape velstand for Norge. Norge må gå foran med et godt eksempel i sin politikk med å prioritere produksjon og arbeid som dekker viktige behov for folket.

Samfunnets borgerskap skaper en forrakt for arbeid når de ikke prioriterer gode arbeidsbetingelser for arbeidere og som ikke legger inn praksis i undervisninga for barn og ungdom som skal starte sin yrkesmessige framtid for å være til nytte for samfunnet og seg sjøl. Arbeidslivet trenger alle typer folk. Alle kan være til nytte på en eller annen måte.

Nei til flere byråkrater. Ja til flere arbeidere. Organiser deg mot arbeidsnedleggelser og for en god lønn å leve av.

Bli kommunist og kjemp vitenskapelig for et samfunn fritt for et borgerskap som tjener på andres arbeid.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.