Dagbladet meiner at det er tvilsamt at me i Ten folket har kontakt med folk som blir overvaka av den tyske etterretningstenesta. Og lettare skal det ikkje bli i framtida.

I alle høve ikkje om EU for det som dei vil. For no vil EUs regjeringssjefar samla i hop opplysningar om politiske aktivistar som dei meiner er venstreekstremistar, islamistar eller delar av det som blir kalla antiglobaliseringsrørsla.

På bakgrunn av dette har EU sendt eit spørjeskjema med sytti spørsmål til nasjonale politistyresmakter som mellom anna handlar om ideologi, nettverk, bakgrunn og personlege opplysningar. Og desse opplysningane skal sjølvsagt samlast i ein sams database for heile EU. Informasjonen skal nyttast til å tryggja ”eit standarisert, multidimensjonalt instrument for innsamling av data om radikaliseringsprosessar i EU”, heiter det.

Me ventar i spenning på Dagbladets oppfølgjing av denne saka.

Les mer om EUs politiske overvaking her.

EU ser deg.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.