Dagbladet skyr ingen midler i arbeidet for å sverte Tjen folket og RKU. I sin antikommunistiske kampanje skyver de nå svært unge mennesker foran seg.

Historien Dagbladet setter på trykk på sidene 4-6 denne gangen bryter nok en gang med Vær Varsom-plakaten. Men kampanjen deres når et nytt lavmål når de lar seg bruke til en personlig vendetta fra ei mor som vil gi kommunistene skylda for det hun mener er sønnens problemer. En slik sak skulle aldri stått på trykk av hensyn til alle de svært unge menneskene som rammes. Dagbladet burde også tatt hensyn til familen det gjelder, siden Vær Varsom-plakaten sier at man skal beskytte folk mot seg selv.

Vi synes denne saken er svært ubehagelig og beklagelig. Ikke fordi vi har gjort noe galt, men på grunn av grovheten i påstandene som rettes mot oss. Noen av løgnene har vært så grove at Dagbladet valgte å ikke trykke dem i denne omgang. Men oppslaget er likevel antikommunistisk hets av verste slag.

Tjen folket og RKU er lovlige organisasjoner. Det eneste “hemmelighetskremmeriet” vi driver med er for å beskytte oss mot angrep fra nazister og andre som vil oss vondt. Lund-kommisjonen avslørte tidlig på nittitallet at Politiets overvåkningstjeneste (POT, i dag Politiets sikkerhetstjeneste, PST) kartlegger folk på venstresida, spesielt kommunister. Overvåkningspolitiet er en del av maktapparatet som skal hindre at kapitalismen avskaffes. I tillegg finnes det mange forstyrrede mennesker i Norge som liker å plage og true kommunister. Dagbladets hets har ført til ei rekke henvendelser fra slike for mange av oss.

På bakgrunn av dette praktiserer vi en viss sikkerhet. At slike defensive tiltak skal framstilles som så galt, er latterlig. Er det galt å ville beskytte seg mot angrep? Det er uansett helt lovlig i dagens Norge, akkurat som det er lov å være kommunist. Men det har aldri hindret politi, media og myndigheter i å forfølge kommunister.

Aktiviteten vår begrenser seg stort sett til å henge opp plakater, dele ut løpesedler, studere sammen, skrive på nettet og snakke med folk. I utgangspunktet vil de færreste få varige mén av å være med på slikt.

En del av de som støtter oss velger å vise dette med graffiti. Vi mener at i dagens samfunn der kapitalistene får boltre seg i byrommet med all slags reklame, er politisk grafitti et fint tiltak. Mao er et langt sunnere forbilde for ungdom enn mange sykelig tynne modeller. Vi har heller ikke store pengesummer og rike onkler i næringslivet som kan sørge for reklame for oss i aviser og andre steder.

Graffiti er noe som mange ungdommer driver med i Norge. Mange gjør det for spenningens skyld eller for en egotripp, eller fordi de ønsker å pynte omgivelsene sine. Vi synes ikke de harde straffene for sånt står i forhold til den relativt uskyldige forbrytelsen. I perioder har graffitikunstnere blitt behandlet hardere og blitt forfulgt strengere enn voldtektsforbrytere. Dagbladet skriver om graffiti som om det er alvorlig kriminalitet. Vi er ikke enige. Men ungdom trenger ikke oss for å drive med slikt.

Antikommunismen vi ser i Dagbladet er ikke spesiell. De forsøker iherdig å kle det i et skinn av redelighet og objektivitet. Men den behandlinga vi får, får vi på grunn av at vi er kommunister. Etter krigen ble Norges Kommunistiske Parti (NKP) behandlet så hardt at mange tok selvmord, mistet jobbene sine, og så videre. Barna til kommunister ble mobbet på skolen med læreres velsignelse.

På 60- og 70-tallet ble SUF (ml) og AKP (ml) forfulgt og hetset. VG skrev at SUF(ml) solgte kinesisk narkotika og fikk dopen sammen med penger fra den kinesiske ambassaden. Det ble hevdet at AKP (ml) drev våpentrening, skrev likvidasjonslister og planla konsentrasjonsleire. Antikommunismen kom i store løgnhistorier som disse, men også i små drypp, i karikaturer av meninger og i mindre og tilsynelatende mer troverdige historier.

Målet for antikommunistene er selvsagt å hindre kommunistene å verve medlemmer. Vi skal bli fremstilt som så fæle at folk ikke skal vurdere det vi faktisk står for og mener, nemlig politikken vår. Slik har det alltid vært, og vi lar oss ikke overraske av dette. Men vi finner oss selvsagt ikke i å bli tråkket på av den grunn. Vi finner oss ikke i løgn og hets av Dagbladet-typen, uansett hvor lite originalt det er.

Karl Marx og Fredrich Engels skrev om antikommunismen i Det kommunistiske manifest:

“Et spøkelse går omkring i Europa – kommunismens spøkelse. Alle det gamle Europas makter har gått sammen om en hellig klappjakt på dette spøkelset, paven og tsaren, Metternich og Guizot, franske radikalere og tyske politifolk.”

Dagbladet er bare de hittil siste i en lang rekke frådende antikommunister som går over lik for å selge aviser og sverte kommunister.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.