Dagbladet bannlyser Tjen folket fra sine debattspalter, til tross for at angrepene på vår organisasjon fortsetter med full styrke.

Den nedenstående epostvekslinga mellom vår talsperson Henrik Ormåsen og Dagbladets debattredaktør Marte Michelet viser at Dagbladet ikke er villig til å trykke flere innlegg fra Tjen folket, selv ikke i saker som er regelrette angrep på Tjen folket.


Henrik Ormåsen <henrik@tjen-folket.no> 17.06.2010 14:08
Til: debatt@dagbladet.no
cc: post@tjen-folket.no
Emne: Svar på angrep i dagens DB

Dagbladet akter vel å fortsette tradisjonen med å spre dritt om Tjen folket, uten at vi får slippe til motmæle?

I tilfellet dere skulle ha kommet på bedre tanker, kan dere trykke følgende korte svar-replikk:

Dagbladets antikommunisme

Dagbladets fortsetter sitt antikommunistiske felttog. Siste “avsløring” er at Tjen folkets kammerater i Tyskland, MLPD, blir overvåket av den tyske etterretningstjenesten Verfassungsschutz. Dette er for oss ingen nyhet, og den tyske etterretningstjenesten er åpne på dette, blant annet gjennom sin årlige rapport som ligger ute på Internett.

Men et parti som er avsatt enda mer plass i årsrapporten enn MLPD, er det venstresosialdemokratiske partiet Die Linke som regjeringspartiet SV deltok på stiftelsesmøtet til i 2007.

Påfallende nok syns ikke Dagbladet at en “avsløring” under overskriften “SVs vennskapsparti overvåkes for ekstremisme” er av tilsvarende stor interesse.

Henrik Ormåsen
talsperson for Tjen folket – kommunistisk forbund
http://tjen-folket.no/


On Fri, 18 Jun 2010, Debatt wrote:

Hei,

Vi trykker innlegget på mandag.

Med vennlig hilsen,
Marte Michelet
Debattredaksjonen
Dagbladet


Til: Debatt <debatt@dagbladet.no>
cc:
Emne: Re: Ad: Svar på angrep i dagens DB

Hei Debatt!

Har innlegget stått på trykk?
Det dukker ikke opp på atekst..


On Tue, 22 Jun 2010, Debatt wrote:

Hei Henrik, ja det har det

(See attached file: Dagbladet 21. juni.pdf)

Med vennlig hilsen,
Debattredaksjonen
Dagbladet


Svarbrev til Debattinnsender sendt av Marte Michelet, 23.06.2010

Hei Debatt!

Takk for det. Trykker dere det innlegget som svar på oppslaget 21 juni også?

Beskyldningene som rettes mot oss i den artikkelen ble ikke presentert for oss, og følgelig har vi ikke fått tilsvarsrett på den.

Legger det ved her for sikkerhetsskyld:

Dagbladet sprer usannhet for å sverte kommunister

“løgnen er rundt hjørnet før sannheten får på seg skoene” sier ett gammelt ordspråk, og i Dagbladets kampanje for å prøve å rense ut kommunister fra SOS Rasisme, er dette en ganske så treffende beskrivelse. Dagbladet er ikke sjenerøse når det gjelder å gi oss muligheter til å imøtekomme påstander, så jeg må begrense meg til kun et punkt i siste oppslag.

21 Juni trykket Dagbladet et foredrag som de hevder stammer fra vår sommerleir i 2009. Vi avviser å kommentere interne dokumenter. Det betyr at vi hverken vil bekrefte eller avkrefte at disse dokumentene er våre. Vi vil allikevel kommentere et av Dagbladet kulepunkt om SOS Rasisme:

“Medlemmer i en rekke ungdomsorganisasjoner ikke er velkomne som tillitsvalgte i SOS Rasisme”

Kilden for denne “konklusjonen” fra Dagbladet må komme fra følgende formulering i talen under overskriften “Avsky organisasjonsshoppere eller hoppere”:

" Hvor omfattende dette problemet er nå, er jeg ikke sikker på, men vi var plaga i noen grad av dette tidligere. Disse folka som jeg snakker om var i stor grad folk fra SU/Rød Ungdom eller gjerne AUF som skulle ha en styreplass i det lokale Honninglaget, men som straks noe annet ble populært hoppa videre til dette. Sånne folk trenger vi ikke, vi har, i alle fall tidligere brukt noe tid på å grave en del grøfter mellom oss og de “kule” folka i SU, Rød Ungdom, Press og Changemaker. Ikke fordi de nødvendigvis egentlig er onde mennesker, men fordi de bringer med seg en aktivistkultur som i praksis består av følgende:

  • Gå på møter med hverandre
  • Gå på møter med departementet
  • Gå på møter med folk på Stortinget
  • Møte opp i andre organisasjoner og kritisere
  • Få styreverv slik at de kan få dette på CV-en

Kort sagt, vi må avsky det kommende statssekretærskiktet og alt de står for. De fleste av disse har aldri gjort et ærlig arbeidsslag verken som det ene eller andre og kommer heller aldri til å gjøre det."

Dette sitatet kan godt leses som et advarsel retta mot et visst lite skikt i disse organisasjonene, men heller ikke mer. “Statssekretærskiktet” er ikke et ukjent begrep i vårt samfunn. Dette skiktet er ikke spesielt populært blant mange folk, og det av gode grunner.

Dagbladet kjører som sagt kampanje for å prøve å presse ut kommunister fra SOS Rasisme, for å få dette til så bruker en overskrifter som ikke har dekning i virkeligheten.

SOS Rasisme er en suveren demokratisk medlemsorganisasjon. Det er medlemmene i SOS Rasisme som skal bestemme hvem som skal ha tillitsverv i SOS Rasisme. Dagbladet har mye makt i samfunnet, men det skal ikke være slik at de som skal få tillitsverv i demokratiske medlemsorganisasjoner i dette landet må få et politisk godkjentstempel fra Dagbladet.


On Thu, 24 Jun 2010, Debatt wrote:

Hei Henrik,

Når dere takker nei til å komme med tilsvar i tilknytning til reportasjene, kan dere ikke forvente å få komme på trykk på debattsidene etterpå. Dere er nødt til å begynne å svare journalistene i stedet for å svare i innleggsform, det er slik tilsvarsretten fungerer. Vi har begrenset plass og kommer ikke til å prioritere innlegg fra dere framover.

Med vennlig hilsen,
Marte Michelet
Debattredaksjonen
Dagbladet


From: Henrik Ormåsen <henrik@tjen-folket.no>
Subject: [dl] Re: Ad: Re: Ad: Re: Ad: Svar på angrep i dagens DB
To: Debatt <debatt@dagbladet.no>
Cc: post@tjen-folket.no
Date: Thu, 24 Jun 2010 11:36:47 +0200

Hei Marte Michelet!

Vi svarer på spørsmål fra journalistene. Men saken er at det er en rekke beskyldninger som vi kan lese i avisen som vi IKKE har blitt konfrontert med før avisa er trykt. Disse beskyldningene har vi da ikke fått tilsvarsrett på.

  • Redelige aviser gir folk og organisasjoner som blir angrepet tilsvarsrett på beskyldningen.
  • Redelige aviser prioriterer debattinnlegg av folk som har blitt angrepet i avisa.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.