20. april skjedde det ei utblåsning på BPs boreplattform “Deepwater Horizon” i Mexicogolfen. Men allerede nå lanserer selskapet sitt neste prosjekt innefor dypvannsboring – denne gang i Middelhavet.

Kysten som er ramma av forurensinga etter utblåsninga i april er fortsatt langt fra rein. Elleve mennesker mista også livet i ulykka. En hel verden raser mot British Petroleum (BP) på grunn av katastrofa, og selskapet har stort sett bedrevet ansvarsfraskrivelse i den tida som har gått. Men nå er profitthungeren igjen så stor at de vil sette i gang et nytt dypvannsboreprosjekt.

Olje- og gasskilden BP nå skal forsøke å utvinne ligger til og med enda dypere enn katastrofestedet i Mexicogolfen – mens ulykkesstedet befant seg på 1500 meters dyp, skal man nå forsøke å utvinne en kilde som ligger på hele 1750 meters dyp. Og de setter i gang med dette prosjektet til tross for at 20. april viste en hel verden at ikke en gang oljegigantene behersker teknologien som er tilgjengelig for å drive med dypvannsboring.

Middelhavet mest oljeforurensa allerede

Den nye kilden, som selskapet begynner å bore etter de nærmeste dagene, ligger bare rundt 200 kilometer fra den libyske kysten. Allerede i dag er faktum at Middelhavet er det mest oljeforurensa havet i verden – det er bare det at forurensinga er ”jevn” og at vi mangler slike store katastrofer som den verden var vitne til i april i år i nettopp Middelhavet.

Men profittbegjæret er så sterkt at all fornuft hva gjelder sikkerhet kastes over bord. For å berolige offentligheten bytter man heller toppledelse i selskapet. Direktør Tony Hayward trekker seg 1. oktober, men får både ei årslønn med seg – samt ny toppjobb i det russiske oljeselskapet TNK-BP, som BP fusjonerte med i 2003.

Den nye konsernsjefen heter Robert Dudley, og han har vist seg fram i media i gummistøvler og forsøker framstå som “krisehåndterer” som kan løse problemene med olje langs kysten i Mexicogolfen. Hovedkvalifikasjonen hans er også at han er fra USA, siden dette er landet som har blitt hardest ramma av forurensinga etter ulykka. Førti prosent av det tidligere britiske statskonsernet (men for lengst privatisert) eies av amerikanske interesser. Største enkeltaksjonær er den mektige amerikanske banken JP Morgan Chase, som eier 28,34 % av aksjene.

Trass i problemene utblåsninga den 20. april forårsaka, fortsetter BP og andre oljeselskaper med sitt ensidige profittbegjær. Dette gjelder også for den norske staten, som med sin økonomiske avhengighet av oljeutvinninga heller ikke “har råd” til å la være når det byr seg en mulighet til å utvinne olje og gass, sjøl om klimaet ikke ligger til rette for det og teknologien fortsatt ikke er godt nok utvikla til å ta seg av utfordringene oljeboring byr på.

Oljeboring på så dypt vann er fremdeles svært risikofylt. Mange av disse boreplattformene er tikkende bomber, noe utblåsninga den 20. april viste. Dette kan skje mange steder allerede i morgen. I tillegg kommer den forurensinga oljeindustrien er ansvarlig for ved at de fortsetter satsinga på fossilt brennstoff uten å ofre ei krone (eller helst en dollar) til utviklinga av fornybart brensel som kan erstatte det fossile.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.