Den danske kommunistiske avisa Kommunistisk Politik publiserte for noen uker siden denne artikkelen om Boris Jeltsins forfalskning av ‘beviser’ for at Sovjetunionen stod bak Katyn-massakren.

Det blir stadig satt flere spørsmålstegn ved den ‘nye’ offisielle russiske versjon av Katyn-massakren. Dokumentene som ble lagt fram som beviser av Boris Jeltsin i 1992, og som skulle bekrefte at det var NKVD og ikke Gestapo, som stod for drapene på mer enn 20.000 polske offiserer og andre i Katyn, har vist seg å være forfalskninger.

Forsøket på å velte skylda over på Sovjetunionen og NKVD startet som en vel tilrettelagt nazistisk propagandakampanje i 1943.

Propagandaminister Joseph Goebbels skrøyt i sin dagbok av suksessen, men advarte også den 8.mai om at «Dessverre er tysk ammunisjon blitt funnet i gravene ved Katyn […]. Det er viktig at denne hendelsen fortsatt forblir hemmelig. Hvis kunnskap om dette skulle komme til fienden, må hele Katyn-saken droppes.»

Men etter 1990 har de nye makthaverne i Kreml gradvis snudd 180 grader i Katyn-spørsmålet, og fornekter nå den hevdvunne forklaring om at det var nazistene selv som var ansvarlige for massakren i Katyn, og har åpnet arkiver og overlevert angivelige bevis til polske myndigheter. Kvaliteten av disse «bevisene» er sterkt omstridt.

En ekspertuttalelse fra 2009 fastslår at «Berijas brev» nr. 794/B (bedre kjent som «Stalins henrettelsesordre») er skrevet på to forskjellige skrivemaskiner. Brevet mangler dato (det står mars 1940, mens dokumentet ble ferdiggjort 29. februar 1940), og det er opgitt en tjenestegrad på en person som vedkommende ikke hadde på det tidspunkt (Basjtakov).

For en tid tilbake meldte en person seg hos Katyn-kritikerne og fortalte at han og en gruppe av forfalskningsspesialister produserte dette dokumentet etter ordre fra Jeltsin i 1990-årene. Gruppa arbeidet mellom 1991 og 1996 i Nahirne (ukraninsk navn/Nagornoje (russisk navn) og flyttet seinere til et annet sted. Kilden er av sikkerhetsgrunner anonym, men vil bli innkalt som vitne i en rettsak, når det blir aktuelt. (Se mere på katyn.ru)

Mannen har fortalt at det var hans gruppe av forfalskere som laget «Berijas brev», som inneholder en anmodning om å henrette 21.857 polske fanger. Ifølge han er «utskriftene fra politbyrået» til Berija og Sjelepin også falske. Den ene av disse, «utskriften til Berija» avsluttes med: «sekretæren i sentralkomiteen», uten navn og uten stempel.

I utskriften til Sjelepin står det «sentralkomiteens sekretær, J. Stalin» (der Stalins navn er skrevet inn etterpå), og øverst har man satt et stempel fra partiets sentralkomité, hvor partiets navn er SUKP i stedet for VKP(b).

I 1940 het partiet Hele Unionens Kommunistiske Parti (bolsjevikene) [russisk: VKP(b). Et SUKP-stempel var derfor umulig i et dokument fra denne tid. Navneendringen til Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) skjedde først i 1952.

En del av stemplene som ble brukt hadde forfalskerne selv laget. I tillegg til Berijas og Stalins navnetrekk har man forfalsket Vorosjilovs og Molotovs underskrifter. Noen av stemplene er ekte. Disse ble tatt i forvaring etter at sentralkomiteens bygning i Moskva ble inntatt. I februar 2010 kom det fram opplysninger fra historikeren Aleksandr Kolesnik om at Lazar Kaganovitsj i et intervju fra 1985 hadde fortalt ham at Sovjet henrettet 3.196 polakker mellom 1939 og 1941. Dette var folk som (i sovjetiske øyne) var skyldige i forskjellige slags forbrytelser. Kaganovitsjs opplysninger støttes av tall fra Molotov og Ginzburg (“ca. 3.000” resp. “3.196”). Også den russiske historiker Jurij Zjukov fortalte i 2008 i et radioprogram at han omkring 1993-1994 hadde støtt på en kopi av et dokument i de russiske arkivene som inneholdt Berijas forslag om å henrette 2-3.000 polakker. Ettersom deler av dokumentet var tildekket av et ark, vet man ikke om forslaget fikk godkjennelsesstempel.

Den 2. juli 2010 sendte tv-kanalen KMTV et direkte intervju med Viktor Iljusjin. I dette intervjuet fortalte Iljusjin mer inngående om forfalskningene av Katyn-dokumentene. Her kom det fram, at Iljusjin kjente den anonyme informant fra sin tid som medarbeider i statsadvokatembedet. Personen, det er snakk om, har nære bånd til de russiske hemmelige tjenester.

Iljusjin sa videre at det også før mannen fortalte sin versjon rådet tvil om Katyn-dokumentet var ekte. Når de viktigste dokumentene viser seg å være falske er det naturlig å spørre seg om det finnes flere forfalskede beviser i forbindelse med de påståtte beslutninger som skal være truffet av politbyrået og av landets øverste ledelse.

Så kan man spørre seg hvorfor det nåværende russiske regimet finner det opportunt å medvirke til å sannsynliggjøre nazistenes og de polske reaksjonæres versjon av Katyn-massakren. Svaret kan helt enkelt være at borgerskapet i Russland og Vesten har felles interesse i å sverte Stalin og sosialismen og samtidig hvitvaske fascismen og nazismen.

At man samtidig sverter landets fortid er en akseptabel «pris» å betale for å forbedre Kremls forhold til regjeringen i Warszawa, sett med Putin-borgerskapets øyne.

Den polske president Lech Kaczyński og 96 andre omkom den 10. april 2010 i en flystyrt over Smolensk da han og andre politikere skulle delta i en felles seremoni, som skulle markere 70-årsdagen for massakren.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.