Vi kommunister blir ofte kalt “ekstremister” av våre politiske motstandere. Men hvem er det som egentlig er ekstremister?

Så lenge kommunismen har eksistert som politisk bevegelse har kommunistiske organisasjoner, partier og personer blitt omtalt som ekstremister av makthaverne. Borgerskapet har benyttet seg av alle metoder, fra direkte løgn, historieforfalskning, forvrengning av fakta, konspirasjonsteorier og så videre for å skremme folk bort fra tankene om at det er rett å organisere seg for å knuse kapitalismen som system. I mange land blir kommunister forfulgt, arrestert og til og med torturert eller drept, og mange steder er kommunistisk organisering rett og slett forbudt.

Og også her i Norge opplever vi noe av det samme, senest nå i vår (2010) der blant annet Dagbladet hadde en kampanje over fem-seks uker der det ble fremstilt som at kommunister fra Tjen folket og RKU har infiltrert SOS Rasisme, lurt seg til posisjoner i organisasjonen og tappet den for penger. Også AKP (ml) som var et relativt sterkt kommunistisk parti på 70-tallet i Norge opplevde i sin tid massiv hets og propaganda fra borgerpressa og hele det politiske miljøet. Blant annet hadde Arbeiderpartiet en “fei dem ut”-kampanje som medførte at mange kommunister ikke fikk seg jobb, eller ble skvisa ut av jobben de hadde, fra fagforeninger og andre organisasjoner. Ja, til og med i “snille” Norge har det vært drap, vold og bombeangrep mot kommunister. Men hvorfor er det sånn?

Kapitalismen gjør noen rike mens andre sulter i hjel

Kapitalismen er et system for organiseringen av produksjonen og samfunnet. Dette systemet har innebygde mekanismer som regelmessig fører til både store og små kriser som kaster millioner av mennesker ut i fattigdom og nød. I følge FN dør mer enn 25000 mennesker av sult hver dag, og mer enn 800 millioner mennesker er kronisk underernært. Hvert sekund dør ett barn på verdensbasis av sult (2006). Dette skjer selv om det (i følge WHO) produseres nok mat til å dekke alle sine grunnleggende behov.

Kravet om hele tiden å øke profitten (ekspander eller dø) fører til krig om ressurser og landområder mellom de kapitalistiske statene, og det fører til omfattende rovdrift på naturen, miljøødeleggelser og menneskeskapte endringer i klimaet og ubalanse som utvikler seg så raskt at naturen ikke klarer å hente seg inn igjen. Titusenvis av folk blir hvert år drept og lemlestet på grunn av kapitalismens kriger, og millioner er tvunget til et liv på flukt eller i fattigdom på grunn av kapitalismens herjinger med miljøet.

Dette systemet vil vi som er kommunister hive på skraphaugen. Vi vil ha et menneskeverdig system der vi gjennom samarbeid og plan – ikke konkurranse og anarki – produserer og fordeler ressursene til menneskehetens felles beste. De relativt korte erfaringene vi har hatt med reelt eksisterende sosialisme i verden viser at dette ikke er en utopi men fullt mulig. I Kina, som omfatter en fjerdepart av verdens befolkning, førte sosialistisk planøkonomi og mobilisering av folk sine krefter til at sulten ble utryddet, før kapitalismen igjen ble opprettet fra slutten av 70-åra.

Kapitalismen er et klassesystem der et svært lite mindretall, borgerskapet, i praksis har uinnskrenket makt over det store flertallet av vanlige arbeidsfolk. Disse få personene sitter på nærmest ubegrenset direkte eller indirekte kontroll over statsapparat og økonomi, ressurser, teknologi, våpen, media og så videre. Alle som gjør opprør er derfor “legitime” mål for statenes undertrykking av folkelig kamp og motstand mot dette systemet.

Kapitalistene er ekstremistene

Vi vet at borgerskapet ikke vil gi fra seg makta frivillig, tvert imot er de interessert i å bruke alle sine tilgjengelige ressurser for å opprettholde det systemet som de tjener så grovt på. Vi er overbevist om at det trengs en omfattende revolusjon som fratar dem makta, slik at arbeidsfolk kan bygge sitt eget samfunn basert på samarbeid. Vi vet av historiske erfaringer at slike revolusjoner blir møtt med et borgerskap væpna til tennene, folk er derfor nødt til å være forberedt på å forsvare seg også med vold.

Dette er ikke ekstremisme, men realisme basert på det vi har lært av historia og erfaringene fra folk sine kamper som pågår rundt om kring i verden hver eneste dag. Det er kapitalismen som er et ekstremt, voldelig og menneskefiendtlig system, og det er de som forsvarer dette systemet som er de virkelige ekstremistene!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.