Tjen folket har på nytt mottatt spørsmål om kommunisme fra en som tidligere har stilt spørsmål til oss.

Hei X

Takk for flere spørsmål.

Jeg svarer nedover på hvert spørsmål:

Noe mer jeg lurer på er på nettsiden deres: skriver dere om væpnet revolusjon, at de vil bruke våpen for å få makten. Hvem har dere tenkt bruke våpen mot, for å nå sine mål?

De som har makten i dag vil ikke gi den fra seg frivillig. Den virkelige makten ligger i hendene på de rikeste, på direktører, sjefer og topp-politikere. Selv om flertallet i Norge vil ha kommunisme, kommer disse folka ikke til å gi fra seg makten.

De kommer til å få soldater til å beskytte makten mot folket. De kommer til å få hjelp fra USA og/eller EU – både med våpen og soldater. De kommer til å betale sånne folk som Moland og French og nazister for å bruke våpen mot kommunister.

Derfor må folk ha våpen hvis vi skal ta makta fra de rike. De rike har masse penger og kontakter som gjør det mulig for dem å skaffe seg mange leiesoldater.

Hver gang folket gjør opprør, prøver de som har makt å hindre dem. Dette har vi tusenvis av eksempler på fra historien.

Hva skal skje med dem som ikke er enige med dem og ikke støtter kommunismen?

Så lenge de respekterer det nye systemet og ikke bruker vold eller sabotasje mot det, så får de leve som vanlig med de samme frihetene og rettighetene som andre.

Men vi kommer til å ta bedriftene fra de som eier store bedrifter med mange ansatte.

Og hva synes dere om kommunismen i Sovjet, synes dere den er vellykket,

Ja, den var veldig vellykket i 30 år. Desverre ble Sovjet kuppet av dårlige folk i 1956. Etter det gikk det skikkelig dårlig. Men før dette, under Lenin og Stalin, skjedde det fantastiske framskritt. For eksempel ble industriproduksjonen mangedoblet, levealderen økte, analfabetismen ble avskaffet, kvinner fikk like rettigheter som menn, sult ble avskaffet osv.

og hva med de som ble drept?

Noen ble henrettet for forræderi og terrorisme. Det kan vi forstå, selv om vi ikke er for dødsstraff i dag.

Noen ble uskyldig dømt, det er veldig synd. Derfor sa Mao at dødsstraff ikke er lurt, for gjør man en feil så er det for seint.

Noen ble drept av dårlige ledere lokalt. Dette arbeidet de virkelige kommunistene, som Stalin, mot.

Det store flertallet av de vi får høre om er blank løgn. Noen sier at Stalin drepte halve befolkninga, noen påstår 50 millioner, noen påstår 20 millioner, noen sier 10 millioner – alt dette er løgn for å sverte kommunismen. De som har makten vil lyve om kommunismen for å hindre folk i å bli kommunister.

Mange land og ledere har kalt seg for kommunister, men det har aldri vært i nærheten av å bli så bra som det. hva mener dere om det?

Kommer an på hvilke land du tenker på. I dag kaller Cuba og Nord-Korea seg for sosialistiske land. Vi mener at det er feil. Disse landene er ikke sosialistiske. De er kapitalistiske fordi det er ikke arbeiderklassen og bøndene som har makta. En liten klasse av priviligierte topper sitter med all makt. Og de bruker ikke makta til det beste for folket. Disse landene er statskapitalistiske land i rød forkledning.

Og til slutt hvordan skal de klare å få kommunismen til å fungere bedre i Norge?

Kommunisme fungerer alltid best. Hvis vi kan få til like mye positiv utvikling som Sovjet og Kina klarte de første 30 årene, så blir den norske kommunismen fantastisk.

Kommunisme er ikke noe mystisk og unaturlig. Kommunisme er at vi eier ting felles, at vi bestemmer ting sammen, at alle bidrar så mye de kan og at alle får det de trenger og vel så det. Kommunisme vil bety reell frihet for folk. Og vi kjenner kommunismen godt fordi kommunisme er den menneskelige måten å løse ting på. Det er mennesket i sentrum istedet for pengene. Det er menneskelig fellesskap istedet for ensomhet og egoisme.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.