Ulike miljøorganisasjoner gav blomster til regjeringa da den nye kraftavtalen med Sverige ble lansert tidligere i desember. Men hvem skal betale regninga?

Den nye kraftavtalen med Sverige gjør at produksjonen av fornybar energi skal økes i begge landene. I og for seg er det prisverdig at det tas initiativ til produksjon av mer fornybar energi i en verden hvor klimaproblemene vokser for hver dag som går.

Men problemet melder seg når en ser på hvem som skal betale for dette. Jo, det er forbrukerne som til sist må betale – kanskje opptil fem øre mer pr kilowattime. Dette kommer på toppen av strømpriser som bare har økt i Norge de siste årene. Og økte strømpriser gjør at flere sliter med å betale strømregninga si, særlig i de kalde vintermånedene. De som profitterer på dette er de som eier kraftverkene, enten dette er private eller offentlige aktører.

Mer kraft skulle betydd lavere strømpriser, men dette blir ikke en realitet med den nye kraftavtalen. Det logiske ville vært at staten med sitt gigantiske oljefond skapt av forurensende oljeproduksjon skulle tatt regninga. Men også den «rødgrønne» regjeringa velter som vanlig regninga over på vanlige folk gjennom økte strømpriser i stedet.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.