For fjerde året på rad sendte RKU og Tjen folket en delegasjon for å besøke våre tyske søsterorganisasjoner i forbindelse med den årlige demonstrasjonen for sosialisme og kommunisme i Berlin.

Omtrent ti tusen mennesker deltok i den såkalte LLL-demonstrasjonen til minne om de falne revolusjonære Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg i tillegg til Vladimir Lenin – lederen for oppbygginga av verdens første arbeiderstat.

«Det var nok en gang en fin opplevelse å få demonstrere for sosialisme og kommunisme sammen med så mange andre» sier en av deltakerne, som var med i demonstrasjonen for andre gang. «I tillegg til at dette er en viktig markering, så er turen også viktig for å sveise oss sammen som politisk organisasjon mot antikommunismen som rår i disse dager.»

«Vi reiste for å knytte bedre kontakt både med hverandre og for å lære av andres erfaringer. For oss er internasjonal solidaritet viktig, og det var interessant å lære mer om situasjonen for arbeidere i andre land, i tillegg er jo også Berlin en by med tallrike kulturelle institusjoner av interesse», sier en annen, som også var med for andre gang.

Ny internasjonal organisasjon grunnlagt

Våre verter i MLPD og REBELL har det siste året brukt mye tid på samarbeid med partier og organisasjoner i andre land. Før jul ble ICOR grunnlagt med MLPD som en av drivkreftene, og i mars samles kvinneorganisasjoner seg fra hele verden i Venezuela, noe som passer med hundreårsdagen for innføringa av 8. mars – kvinnedagen – som en internasjonal kampdag. Derfor var de fornøyde med å motta internasjonale gjester også i forbindelse med LLL-demonstrasjonen.

Vi fikk lov til å holde en appell på MLPD og REBELLs arrangement på plassen foran kirkegården hvor Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg ligger gravlagt:

Kjære venner og kamerater!

På vegne av det norske kommunistiske forbundet Tjen folket og ungdomsforbundet Revolusjonær kommunistisk ungdom vil vi takke hjerteligst for invitasjonen til LLL-demonstrasjonen 2011 og for det tette samarbeidet med MLPD og deres ungdomsforbund REBELL i året som har gått.

Det gleder oss å se så mange unge ansikter her fordi vi veit at framtida tilhører oss. Sammen kjemper vi for et annet samfunn hvor arbeiderklassen og de progressive kreftene spiller hovedrolla.

Vi lever i en verden av veldig undertrykking, men heldigvis også i en verden av motstand og opprør. Det gamle året endte som det nye året begynte: Med opprør i flere europeiske land.

Vi er maoister. Mao Zedong sa en gang:«Marxismen består av tusenvis av sannheter, men de koker alle ned til én: det er rett å gjøre opprør mot reaksjonære!»

Marxismen, som ble knebla av byråkratveldet i Sovjetunionen og til slutt også i Kina, bærer i seg opprørets ånd. Derfor gleder det oss når ungdom reiser seg og tar til gatene. Vi er ikke redd for det slik som pampene og byråkratene er. Vi lever nemlig for opprøret.

Det er rett å gjøre opprør!

For å gjøre opprør og revolusjon, trenger vi et sterkt marxistisk-leninistisk parti. Bare et marxistisk-leninistisk parti med grunnlag blant arbeiderne og de undertrykte kan lede klassekampen og gjennomføre en framtidig revolusjon. I Norge finnes det ikke noe slikt parti, men vi kjemper for å bygge opp et slikt parti hver dag. Hver eneste dag kjemper vi sammen med andre progressive:

  • I kampen mot rasisme, fascisme og diskriminering;
  • I kampen mot imperialistisk krigføring;
  • I kampen mot den kapitalistiske ødelegginga av miljøet;
  • I kampen for full kvinnefrigjøring;
  • I kampen for høyere lønninger og bedre arbeidsvilkår for arbeiderklassen.

For marxist-leninister er kampen om hegemoniet i arbeiderklassen av den største betydning. Uten kamp mot den sosialdemokratiske innflytelsen og passiviseringa av arbeidere og undertrykte kan det ikke finnes noe kommunistisk parti, og uten et kommunistisk parti kan ikke folket frigjøre seg.

  • Karl, Rosa, Vladimir, vi kjemper for vår framtid!
  • Det er rett å gjøre opprør!
  • Tjen folket!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.