Mange kommunister snubler fortsatt i spørsmålet om Stalin. De klarer ikke å riste av seg «Stalin-problemet», selv om han holdes oppe av store deler av verdens undertrykte – til tross for borgerskapets massive propaganda.


Stalin er kontroversiell. Selv innenfor den maoistiske bevegelsen. Likevel mener Tjen folket og RKU at Stalin var mer korrekt enn feilaktig. Mao sa at Stalin var 70 prosent bra og 30 prosent dårlig. Kanskje Maos deling er for positiv, kanskje for negativ. Mao gjorde også feil. Men det som er sikkert er at Stalin bidro med enormt mye positivt for Sovjetunionen og den internasjonale kommunistiske bevegelsen.

Fra første dag var Sovjetunionen omringet av imperialister. Det kommunistene stod overfor var et land herjet av vold og fattigdom. Det første gjennombruddet for arbeiderklassen var et faktum, deres diktatur var etablert. Men bare noen få tiår senere ble den tidligere katastrofen avløst av en annen: Andre verdenskrig. Over tjue millioner sovjetborgere døde i denne krigen. Hadde ikke Stalin kjempet for industrialisering, med alle de offer som ble krevd, kunne Hitler marsjert helt til Stillehavet. Iallefall ville krigen pågått lenger og krevd enda flere menneskeliv. En av de viktigste lærdommene fra Stalin er at kommunister møter problemer og at det ikke finnes noen perfekt løsning.

Revolusjonen er ingen dans på roser. Vi reiser oss mot hundrevis av år med reaksjonær sosial programmering. Vi reiser oss mot hundrevis av år med reaksjonær kultur og sosial ulikhet. Vi har blitt fortalt at den ene gruppen er bedre enn den andre, at eldre er bedre enn unge, at hvite er bedre enn svarte og at utbytting ikke eksisterer. Kampen for å overvinne det reaksjonære vil bli lang. Det vil oppstå mange problemer. Feil vil bli gjort. Og vi vil stå overfor vanskelige valg. Dette er revolusjonen uten sminke. Dette er virkeligheten.

Tjen folket og RKU opprettholder Stalin på en ikke-dogmatisk måte. Feil som ble gjort i Sovjetunionen er våre feil, men vi ønsker ikke vaske hendene våre. Vi ønsker ikke å la oss stanse her. Som kommunister ser vi fremover, ikke bakover.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.