Tjen folket har mottatt spørsmål fra en leser som husker det vedkommende leste i skolebøkene:


Hei,

Leste i historietimene om hvilke verdensledere som hadde flest menneskeliv på samvittigheten, med Mao på toppen, Stalin på 2.plass og Hitler først på 3.plass, tror ikke krigshandlinger var medregnet, derimot var folkemord om arbeidsleirer medregnet. har dere noen presise tall på dette?


Hei,

Takk for spørsmål fra skolebenken!

Dette er typisk banal propaganda mot kommunister og mot Stalin og Mao. Slike tall får de bare gjennom systematisk fusk, overdrivelser og forvrenginger av statistisk tallmateriale. Det finnes ingen presise kilder på anklagene mot Stalin og Mao. Desverre finnes det ingen presise, hundre prosent pålitelige kilder som motbeviser alle påstandene heller. Men det finnes noen presise tall som peker i retning av hvor feil påstandene er.

Vi stoler ikke blindt på Wikipedia, men der finner man blant annet følgende opplysning:

«Etter kommunistenes maktovertagelse gikk forventet levealder markant opp for alle aldersgrupper. Et nyfødt barn hadde i 1926-27 en forventet levealder på 44,4 år, opp fra 32,3 år tretti år tidligere. I 1958-59 var den forventede levealderen for nyfødte oppe i 68,6 år.»

Vi finner også oversikt over utviklinga av folketallet i Sovjet som ser slik ut:

January 1897 (Russia): 125,640,000
1911 (Russia): 167,003,000
January 1920 (Russia): 137,727,000* (kommunistene ga selvstendighet til noen land som var underlagt tsar-Russland, f.eks. Finland, og dermed sank befolkningen)
January 1926 : 148,656,0002
January 1937: 162,500,0002
January 1939: 168,524,0002
June 1941: 196,716,0002 (Flere land slo seg sammen eller ble underlagt Sovjet)
January 1946: 170,548,0002 (26 millioner døde i krigen mot Hitler-Tyskland)
January 1951: 182,321,0002

Stalin var leder av Sovjet fra 1924 til 1953. Som du ser økte befolkninga gjennom hele perioden.

I Kina var befolkningsutviklinga slik i følge Wikipedias kilder:

  1. 1950: 552,000,000
  2. 1960: 648,000,000
  3. 1970: 820,000,000
  4. 1975: 924,000,000

Mao var leder for Kina fra 1949 til 1976. Som du ser økte befolkninga kraftig også i hans regjeringstid.

I Kina ble forventa levealder nesten doblet fra kommunistene tok makta og til Maos død i 1976.

Disse tallene om befolkning kan ikke motbevise påstander om at flere millioner døde av sult på 20-tallet i Sovjet og på 50-tallet i Kina, men de motbeviser i stor grad påstandene om mange, mange titalls millioner døde og påstandene om at folk levde svært dårlig under regelrette terrorregimer.

Andre ting som taler imot er at alle statistikker viser store framskritt generelt for folket i disse landa:

  • Analfabetismen ble bekjempa
  • Fattigdommen sank og levestandarden økte altså
  • Sult på landsbygda ble så godt som avskaffa
  • Produksjonen i industri ble flerdoblet
  • Produksjonen i landbruket økte stort sett jevnt

De verdenslederne som har mistet flest av sine innbyggere og borgere (eller undersåtter) til sult og andre strengt tatt unødvendige lidelser, må være dronning Elisabeth av England eller dronning Victoria, som formelt sett er og var overhoder for det britiske Commonwealth (der mange tidligere kolonier formelt er medlem fortsatt) og det gamle britiske koloniimperiet. I dette imperiet og restene av det, har hundretalls millioner mennesker dødd av sult og kolonikriger med tung britisk deltagelse.

Sult og nød var relativt vanlig for store deler av fattigbøndene i Russland og Kina før revolusjonene. 30 år med sosialisme rykket disse menneskene ut av middelalderen og inn i atomalderen. Ingen kapitalistiske land kan skilte med den samme enorme utviklingen de siste hundre årene. Og dermed må Stalin og Mao regnes som de statslederne som de facto har REDDET flest menneskeliv.

Sammenlikningene med Hitlers Holocaust henger ikke på greip. I dette heftet finner man tall som viser den enorme forskjellen på Hitlers rasistiske utryddelsesleire og GULag-systemet av fengsler og arbeidsleire for Sovjets kriminelle: http://www.mariosousa.se/Sanningensomkombort.html

Tallene i dette heftet er publisert i American Historical Review og viser at under en halv million mennesker døde i GULag-systemet, stort sett av sykdom og alderdom. Det er interessant å se at under krigen er dødsprosenten høyest, men den er likevel lavere enn i landet som helhet.

Under krigen var det altså tryggere i GULag enn utenfor – om man setter det på spissen.

Hitler-regimet må holdes ansvarlig for alle som døde i andre verdenskrig, da de sto fullstendig ansvarlige for krigsutbruddet og var angriperen både på vestfronten og østfronten. Man kan ikke se vekk fra denne krigen i bedømmelsen av Hitler kontra andre statsledere.

Skoleboka har aldri gjort noe seriøst forsøk på sammenlikne Mao og Stalin med for eksempel Churchill og alle som døde av sult og undertrykking i de britiske koloniene. Er Nixons forbrytelser mot folkene i Vietnam og Kambodsja med i beregningen? Og hvem bærer ansvaret for de 30-40 millioner som dør av matmangel hvert år i dagens moderne kapitalistiske samfunn? Er det ikke rett å holde dagens verdensledere ansvarlige for disse tallene, som tilsvarer 5-7 Holocaust hvert eneste år, i en verden der det ifølge Verdens helseorganisasjon blir produsert nok mat til alle?

Svartmalingen og hetsen mot Stalin og Mao er skammelig og forbryterske forsøk på å dra kommunismen ned i søla og dermed opprettholde kapitalismen.

Mvh
Tjen folket

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.