Torsdag søttende mars er det søtti år siden Mao Zedong skrev «Massene er de virkelige heltene. Sjøl er vi ofte barnslige og uvitende, og uten denne forståelsen er det umulig å tilegne seg den enkleste kunnskap.»
70 år! Tida går.
Men folk flest består.
Sovjetunionen reiste seg
og falt.
Det røde Kina reiste seg
og falt.
Men de virkelige heltene
er framdeles alt.
I dag, torsdag 17. mars 2011,
er det søtti år siden Mao Zedong
skrev:
MASSENE ER DE VIRKELIGE HELTENE!
Han mente menneskeheten.
Han mente oss.
Og vi er her framdeles.
Naturkatastrofer. Kapitalens daglige massemyrderier.
Vi er her framdeles!
Vi er så mange. De er så få.
Det er derfor de går under, snart, nå ~
Vi har mer enn en verden å vinne:
Vi har en verden å gi ~

- Ola Bog

Hele teksten fra 17. mars 1941

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.