Moss kommune – styrt av trekløveret Ap, SV og Rødt – har blitt tatt med buksene nede i eldreomsorgen.

‘Klassekampen’ melder 24. mars at pleiere ved Orkerød sjukehjem har jobba doble vakter uten overtidsbetaling, og at det har vært liknende tilstander på Melløs sjukehjem. Denne gangen er det ikke Adecco som driver sjukehjemmene som i Oslo, men kommunen sjøl.

I høst er det kommunevalgkamp, og Rødt skal i denne anledning avholde valgkampkonferanse helga 6.-8. mai. I annonsen for denne på internett uttaler partiets valgkampansvarlige Marie Sneve Martinussen følgende:

–Årets lokalvalg blir et velferdsvalg der Rødt er alternativet for dem som ønsker en styrket velferdsstat, sier Marie Sneve Martinussen, valgkampansvarlig i Rødt.

– Rødt vil spille en avgjørende rolle i mange kommuner etter valget. Kun et sterkt Rødt og en god valgkamp vil være en garanti mot fortsatt privatisering og konkurranseutsetting av viktige velferdsoppgaver, sier Martinussen.

Jommen sa vi smør. Vi kan lære to ting av det som har skjedd i Moss, og det bør også Rødts medlemmer, velgere og tillitsvalgte gjøre:

  • Saken i Moss viser fullstendig dobbeltmoralen til de «rødgrønne» når de hardt kritiserer «høyrestyret» i Oslo for kaoset rundt Adeccos drift av velferdstjenester. Der kommunen sjøl driver, er det i mange tilfeller ikke det grann bedre arbeidsforhold enn hvor tjenestene er satt ut på anbud. Så lenge stat og kommune sjøl er kapitalister, skiller ikke disse seg nødvendigvis så mye fra private selskaper som driver velferdstilbud. Offentlig sektor har også krav til lønnsomhet som Rødt-deltakelse i det politiske maktspillet ikke får gjort noe med.
  • Rødt er ikke et revolusjonært parti med mål om å organisere folk til kamp, men et parti ute etter flest mulig taburetter i styre og stell i både kommunstyrer, fylkesting og også på Stortinget. Det som trengs, er ikke Rødt, men et revolusjonært alternativ som kan stå i spissen for at arbeiderklassen og undertrykte organiserer seg sjøl til kamp for kommunismen – det eneste alternativet til kapitalismen.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.