Tjen folket – kommunistisk forbund – har hatt landsmøte. Henrik Ormåsen ble gjenvalgt som forbundets talsperson.

- Vi fortsetter kampen for å bygge et nytt kommunistparti i Norge, sier han i en uttalelse.

Til tross for motvind og mye blest om forbundet, peker Ormåsen på at Tjen folket likevel har opplevd framgang.

- Tjen folket har blitt utsatt for en skitten, antikommunistisk kampanje med Dagbladet i spissen. Likevel har vi klart å vokse både i antall medlemmer og utbredelse. Det er bra, for det trengs et ekte kommunistparti i Norge, forteller han. - Det fins ikke noe ekte venstrealternativ Han mener alle andre alternativ til venstre for regjeringa enten har forsvunnet i løpet av de siste årene eller har utviklet seg til å bli et haleheng for sosialdemokratene. Særlig gjelder dette partiet Rødt, mener Ormåsen og Tjen folket.

- I år er det fire år siden Rødt ble lansert med brask og bram. Likevel har ikke partiet klart å få et gjennombrudd og står antakelig svakere enn da partiet ble stifta og AKP likvidert av sin egen ledelse. Rødt har stått fram som et sosialdemokratisk parti og kan ikke lede arbeiderklassen noen vei som helst, slår han fast.

Tjen folket har de siste årene markert seg som det eneste tydelige revolusjonære, kommunistiske alternativet i Norge. Ormåsen mener at det er tvingende nødvendig med revolusjon og utviklinga av et klasseløst, kommunistisk samfunn. Krisa vil komme tilbake - Samtidig som miljøkrisa truer, fortsetter verdensøkonomien å halte videre på lånt tid, sier han.

Mange mener at krisa i kapitalismen er over, men Ormåsen mener at dette bare er delvis sant:

- Den økonomiske krisa som slo ut i 2007 ble midlertidig stoppa av gedigne krisepakker som imperialistiske stater pumpa inn i sine egne økonomier. Mange land befinner seg i dag i fasen med oppgang, men denne oppgangen er skjør, og hviler på de store stimulipakkene, som i hovedsak er finansiert gjennom lån. Det er urealistisk å tro at disse lånene vil bli tilbakebetalt. USA har laget en tolvårlig plan for å tilbakebetale kun deler av sitt lån. Kapitalismens utvikling går i sykluser, og en ny overproduksjonskrise som vil føre til økonomisk nedgang vil uunngåelig tvinge seg fram om to til seks år, spår han.

Krisa fungerer som en nål på bobler som blir bygget opp i fasene før krisa. I 2007 var det ei boble i eiendomsmarkedet som eksploderte.

- Eksplosjonene av slike bobler forsterker krisa. I dag har vi ei boble i form av statsgjeld i ei rekke av de økonomisk ledende landene i verden. Dette er ei boble av historiske proporsjoner, og eksplosjonen av denne vil få dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien. Sannsynligheten er stor for at dette vil ramme store masser av folk så dramatisk at nødvendigheten for avskaffelsen av kapitalismen vil gå fra å være en teori, til et påtrengende behov, mener Ormåsen.

- På nytt er det opprør som preger deler av verden. Spådommene om en evigvarende, stabil kapitalisme har vist seg å slå feil, og dersom vi kommunister gjør en god jobb, vil flere slutte opp om oss. Ideen om fred, frihet og sosialisme er ikke død – det er tvert i mot det eneste realistiske alternativet til et system som lar flere hundre millioner sulte hvert år og som kaster flere og flere mennesker ut i arbeidsledighet, elendighet og fattigdom, avslutter Ormåsen.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.