Til kamp har snakka med Sherwan Omar, talsperson for Den norske komiteen til støtte for revolusjonen i Syria.

Den siste tiden har det vært harde kamper mellom Bath-partiet og folket i Syria. Det reises krav om frihet, demokrati og en slutt på Bath-partiet.

Syrias økonomiske basis utgjøres av en underutvikla, tilbakeliggende kapitalisme sentrert rundt jordbruk, olje og turisme. Jordbruket utgjør 30 prosent av det arbeidende folket, industrien 30 prosent og servicesektoren 39 prosent. Eksportretta jordbruk, ensidig industriproduksjon og et enormt, snyltende byråkrati har hindra utviklinga mot et moderne kapitalistisk samfunn.

Fattigbøndene sulter og store deler av arbeiderklassen er overlatt til arbeidsløshet. Det er i all hovedsak de objektive forholda i Syria som fører til dette opprøret vi nå ser, ikke krav om frihet og demokrati. Sjølsagt spiller de subjektive forholda inn, men de springer ut fra de objektive forholda i samfunnet.

For å kunne utvikle produksjonen, jordbruket og si hva de vil, må folket slå seg fri og gjennomføre en borgerlig-demokratisk revolusjon. Den gamle hersker- og militærklikken må fjernes og erstattes med nye krefter som kan modernisere Syria, noe som også vil modne forholda for den sosialistiske revolusjon.

Sherwan Omar

Sherwan Omar, talsperson for Den norske komiteen til støtte for revolusjonen i Syria.

Kan du fortelle litt om komiteen, hvem den består av og hva dere har gjort til nå?

- Komiteen til støtte for revolusjonen i Syria representerer hele befolkninga i Syria, både kurdere, arabere, kristne, muslimer og folk som ikke bekjenner seg til noen religion, forteller Sherwan.

- Vi arbeider aktivt her i Norge for å skaffe støtte til revolusjonen i Syria ved å gjøre opinionen oppmerksom på hva som foregår i Syria og å fortelle om massakrene begått av Bath-regimet. Komiteen har eksistert siden begynnelsen av april, og vi har gjennomført to demonstrasjoner utenfor utenriksdepartementet i tillegg til å ha hatt møter med norsk UD og med flere stortingspolitikere. Vi planlegger nå møter med Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å finne ut hva som kan gjøres for å støtte de områdene som er beleira, hvor det er mangel på mat og medisiner. Vi ønsker å legge press på norske myndigheter for at de skal fordømme myndighetenes oppførsel og også for å skape et internasjonalt press mot Syria slik at myndighetene der skal bøye av.

Hva tenker syrere flest om det som foregår i landet om dagen? Er de redde for regimet og deres overgrep, eller kommer de til å fortsette prosessen mot en revolusjon i landet?

- Folk har fått nok av nesten femti år med undertrykkelse fra Bath-regimet. Folk har fått nok av et parti som ikke vil dele makta med noen. Folk har fått nok av forbrytelsene til regimet, og folk lengter etter frihet, demokrati og reformer. Men vi er samtidig bekymra for utviklinga, ikke minst etter at regimet i Syria har besvart fredelige demonstrasjoner med militærmakt, forklarer han samtidig som han uttrykker bekymring for den humanitære situasjonen flere steder i landet.

- Flere byer er under beleiring og mangler mat, medisiner og strøm. Regimet har gjennomført flere massakrer mot folket, og dette viser at det fortsatt er en lang vei å gå før de gir etter for folkets krav. Dette er et godt eksempel på hvordan autoritære regimer tenker og handler når de ser at maktgrepet er i ferd med å glippe, mener han.

Hvilke overgrep begår regimet mot folket?

- Allerede på begynnelsen av 1980-tallet gjennomførte regimet flere massakre mot opposisjonelle. I byen Hama massakrerte de over 20.000 mennesker i forbindelse med opprøret i 1982. Det samme skjedde i mindre skala i flere andre byer, blant annet Aleppo, forteller Sherwan.

- Også i 2004, da kurderne gjorde opprør mot myndighetene, ble det gjennomført flere massakrer i forskjellige byer. Flere titusener har altså blitt drept av syriske myndigheter for sine politiske meninger i løpet av de siste tredve åra, sier han videre.

- Opposisjonelle blir forfulgt og arrestert. Flere titusener har også “forsvunnet”, og over 300.000 kurdere lever som statsløse i landet fordi kurdere automatisk mista syrisk statsborgerskap allerede på sekstitallet.

Er det noen sjanse for at revolusjonen kan vinne fram? Hva vil i så fall resultatene av denne bli?

- Som sagt har folket i Syria nå bestemt seg for å fjerne regimet. Vi tror ikke lenger på at regimet vil gi etter på kravene folket stiller, og de har også åpent sagt at revolusjonen skal slås ned med makt. Inspirert av endringene i både Tunisia og Egypt kjemper folket videre, og flere og flere ser at regimet ikke vil gå med på folkets krav, altså må regimet fjernes.

Mange land har interesser i Syria. Kan du fortelle litt om disse?

- Verdenssamfunnet har svikta den syriske revolusjonen. USA og Israel mener ikke alvor med sin fordømmelse av myndighetenes undertrykkelse av folket, selv om Syria og Israel har vært i krig og Israel okkuperer syriske områder (Golan-høyden), har det aldri vært løsna skudd over grensa. Heller ikke disse landene har jobba overfor FN for å få til internasjonale sanksjoner mot Syria, sier Sherwan.

- Norske myndigheter har heller ikke gjort noenting i forhold til overgrepene som foregår i Syria. De kan benytte seg av blant annet FN-systemet for å presse på for at det skal innføres sanksjoner mot regimet i Syria.

Hva med Iran? Støtter de det sittende Bath-regimet?

- I massemediene har det vært snakka om at Iran støtter Bath-regimets undertrykkelse. Men det er ikke nødvendig for syriske myndigheter for å få støtte til å slå ned opprøret. Syria har pr i dag 14 ulike greiner av sikkerhetspolitiet, som i praksis finnes over alt i hele samfunnet, slik som Stasi fantes i DDR. Det kan likevel være snakk om noen grad av utveksling av informasjon og metoder for undertrykkelse mellom syriske og iranske myndigheter, mener han.

Fortell oss litt om den politiske opposisjonen i landet.

- Det fins ingen godt organisert opposisjon som er forberedt på å ta over makta. Den kurdiske minoriteten er likevel godt organisert, til tross for at all politisk opposisjon i Syria er forbudt av Bath-partiet. Men hvis vi ser på revolusjonene i Tunisia og Egypt, så var det heller ikke her noen godt organisert opposisjon som starta dem – det er folket sjøl som har starta den gjennom massemobilisering via sosiale medier og så videre. Den organiserte opposisjonen er altså meget svak, men den folkelige bevegelsen vi ser i dag i Syria er veldig sterk.

Kan det bli borgerkrig i Syria, slik det er i Libya?

- Vi tror ikke det kommer til å skje i Syria. Ut fra de demonstrasjonene som er og har vært, og sjøl om Bath-regimet hele sin tid har hatt en taktikk med å splitte folk, ser vi nå at folket nå er forent. Bath-regimet har ingen folkelig oppslutning i det hele tatt – slik for eksempel Gadaffi i noen grad har i Libya. Vi har også sett den siste tida at flere og flere har forlatt Bath-partiet i protest mot behandlinga av opposisjonen.

Hvilke krav stiller dere til norske myndigheter?

- Våre krav til norske myndigheter er først og fremst at de klart og tydelig skal fordømme det som skjer i Syria om dagen. For det andre ønsker vi en humanitær hjelp til de områdene som trenger mat, strøm og medisiner. Det tredje er at vi ønsker at norske myndigheter skal være med på å skape et internasjonalt press mot det syriske regimet. For vestlig bombing av regimet er ikke veien å gå! Syria er sammen med Libya og Kypros de eneste statene som enda ikke er innlemma i USAs strategi for Middelhavsområdet og Midt-Østen – og det er heller ikke vårt mål at Syria skal bli en brikke for amerikanerne, vårt mål er at Syria skal bli rettferdig, fritt og demokratisk og at Bath-regimet kastes på historiens skraphaug – en gang for alle.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.