En smilende Turid Thomassen er på besøk hos de norske okkupantstyrkene i Afghanistan – men ikke for å diskutere med dem.

Nei, Thomassen er der for å lære, og ikke minst høre hvordan soldatene tenker i tillegg til å spørre. Og sjølsagt påpekes det at det er for få kvinner der. Hun mener det lille samfunnet av norske soldater ville vært bedre dersom kjønnsbalansen ikke var så skjev. Artikkelen er illustrert med en smilende Thomassen sammen med tre representanter for de vestlige okkupantene – tre norske soldater.

For ikke lenge siden var det 8. mai. Da markerte vi her i Norge frigjøringa fra det nazityske åket i 1945. Det er verdt å feire dette. Men regjeringa kasta skygger over dagen ved å gi ut krigskors til soldater som tidligere har deltatt på feil side i en tilsvarende okkupasjon – okkupasjonen av Afghanistan.

Nei til krigen!

Vårt grunnlag for å være mot krigen og okkupasjonen er krigens illegitime grunnlag og det afghanske folkets lidelser som følge av okkupasjonen. Hvordan skal Turid Thomassen og Rødt lære noe om mulighetene til utvikling i Afghanistan når hun menger seg med okkupantene uten å kritisere dem?

Rødt legitimerer okkupasjonen gjennom dette. Turid Thomassen legitimerer de norske soldatenes vold mot det afghanske folket og deres rett til nasjonal sjølstendighet. En ekte revolusjonær delegasjon i Afghanistan hadde besøkt motstandsbevegelsen som kjemper mot den vestlige okkupasjonen, ikke okkupantstyrkene!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.