Etter at den serbiske krigsforbryteren Ratko Mladić ble arrestert i forrige uke, har mye oppmerksomhet vært retta mot landet og ikke minst EU-medlemskapet landets elite så gjerne vil oppnå. Tjen folket har tatt en prat med kamerater i Serbia om dette.

- Makthaverne i Serbia ønsker å utnytte arrestasjonen av Mladić maksimalt, sier Role fra det serbiske Arbeidets Parti (Partija Rada) til oss.

- Marionettregime for vestens imperialister

Han mener at arrestasjonen er enda et bidrag for å bekrefte at den sittende serbiske regjeringa utelukkende er et marionettregime for vestens imperialister

Arrestasjonen kommer på et tidspunkt da Serbias myndigheter sterkt ønsker å få status som kandidatland for EU-medlemskap.

- Om mindre enn et år er det valg i Serbia, og de som sitter med makta ønsker da å bruke arrestasjonen som enda et ledd i «Serbias europeiske perspektiv». På denne måten ønsker de å dekke over den alvorlige økonomiske situasjonen som er i landet, fortsetter Role.

Han peker på at det politiske samfunnet i Serbia fremdeles er delt i to:

- På den ene sida har vi mer moderate nasjonalister og nyliberale politikere som samarbeider med vestlige imperialister som EU og USA, mens vi på den andre sida har åpne nasjonalister og fascister som ønsker samarbeid med russiske imperialister.

- I Serbia har man aldri foretatt noe oppgjør med nasjonalismen og fascismen, samtidig som disse politiske tendensene igjen nå er på frammarsj. Massenes vanskelige situasjon med fattigdom og massearbeidsløshet skaper grobunn for fascistiske og stornasjonalistiske grupperinger.

- De visste godt hvor Mladić var

Vladimir fra Rødt Initativ (Crvena Inicijativa) deler for en stor del analysen til Role, men peker også på at serbiske myndigheter lenge har hatt et godt overblikk over Mladić’ bevegelser:

- At Mladić nå er arrestert, er fordi serbiske myndigheter ønsker enda tettere integrasjon med EU og USA, det er ikke fordi de ønsker å bringe en krigsforbryter til domstolen, slår han fast.

Han mener tidspunktet for arrestasjonen er forårsaket av den kompliserte balansegangen serbiske myndigheter har lagt ut på mellom de europeiske, amerikanske og russiske imperialistene.

- Protestene mot arrestasjonen av Mladić har vært relativt små, og det viser at folket i Serbia ikke lenger biter på den nasjonalistiske og fascistiske propagandaen i like stor grad som tidligere. Det gjør at situasjonen for å bygge et ekte arbeiderparti som kan føre den antiimperialistiske kampen basert på proletarisk internasjonalisme.

- Ikke mulig uten utenlandsk støtte

Role er helt enig i at protestene mot arrestasjonen har vært mindre enn venta. Han peker likevel på at fascistene nå forsøker å mobilisere.

- Men denne typen mobilisering har aldri lyktes uten støtte fra utlandet, forteller han.

- Vestens press var avgjørende for at Mladić ble arrestert, og det er tydelig at dette presset var avgjørende for at serbiske myndigheter skulle arrestere Mladić, siden de ikke kan hverken oppnå kandidatstatus i EU eller holde på makta uten støtte fra vestlige imperialister, slår Role fast.

Myndighetene legger lokk over Nato-debatten

Vi spør også litt om mobiliseringa mot den kommende Nato-konferansen som finner sted i Serbias hovedstad Beograd 13.-15. juni.

- I løpet av denne konferansen skal Serbia offisielt bli tatt under Natos vinger, forteller Role.

- Da vil hele Balkan være under kontroll av Nato og vestlig imperialisme. I Serbia prates det lite om konferansen fordi Nato fortsatt er svært upopulært på grunn av bombinga av Serbia i 1999. Om Nato-konferansen hadde vært gjenstand for offentlig debatt ville det vært relativt lett å mobilisere massene mot den.

- Myndighetene har også interesse av å la konferansen foregå i mest mulig fredfulle former fordi de ønsker å fortelle at det serbiske folket ikke har noe mot et serbisk medlemskap i Nato.

Viktig øyeblikk for venstrekreftene

Men motstanden mot Nato-konferansen er viktig for revolusjonære, understreker Role.

- Folkene i de eksjugoslaviske republikkene har nå ei viktig felles oppgave, nemlig å overvinne forsøkene på å splitte nasjonene.

- Så langt er det viktigste skrittet på tvers av landegrensene på Balkan. Vi i Rødt Initiativ støtter aktivt Anti-Nato-kampanjen, som er et fellesgrunnlag for protester mot Nato-konferansen. Det viktigste målet for kampanjen er å informere offentligheten om Nato-konferansen og at vi må reagere mot denne. Til tross for trusler om at politiet kommer til å slå hardt ned på protestene, arbeider vi med å mobilisere alle typer folk til protestene, som skal ha en antiimperialistisk karakter å være klart og tydelig antikapitalistisk orientert, forteller Vladimir.

- Fascistene er ikke velkomne

Role understreker at nasjonalister og fascister ikke er velkomne i deres demonstrasjoner mot Nato-konferansen.

- Protestene mot konferansen blir viktig, siden Nato-motstand i Serbia tidligere ble forbundet kun med fascistene. Altså er det viktig å vise massene som er mot Nato at det å være Nato-motstander ikke nødvendigvis vil si at man er fascist og nasjonalist.

- Anti-Nato-kampanjen gjennomføres av flere grupper. Men antakelig er vi – til tross for at vi står sammen – for svake til å snu massene aktivt mot serbisk Nato-medlemskap. Tilstedeværelse av demonstranter fra andre land som har mer erfaring med disse tingene kan derfor være av største viktighet for oss, avslutter Role.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.