Unge Høyre (UH) velger på bakgrunn av hendelsene 22. juli å bytte ut slagordet “Heller død enn rød”. Slagordet har vært en framtredende del av Unge Høyres retorikk siden valgkampen 2005, men har ei mye eldre historie, både i Norge og verden ellers.

Unge Høyre har brukt dette slagordet lenge. Da ungdomsopprøret kom til Norge og progressiv ungdom protesterte mot USAs krigføring i Vietnam, stod ramp fra Unge Høyre og kasta stein på demonstrantene samtidig som de ropte det selvsamme slagordet. Unge Høyre forsvarte nemlig USAs teppebombing av Vietnam. Skal vi forstå UH-lederen rett, er det altså spøk når slagordet blir ropt i forbindelse med drap på gule fattigbønder, mens det er pinlig når hvite AUFere dør.

Slagordet kom til Norge under Vietnamkrigen, da UH-rampen kasta stein mot de som demonstrerte mot USAs krigføring. Enten er UH-lederen historieløs, eller så har han et smakløst menneskesyn.

Nazistenes slagord

Men slagordet har ei enda lenger historie bakover dersom vi ser det i internasjonal kontekst. Slagordet Lieber tot als rot ble utviklet av Hitlers beryktede propagandaminister Joseph Goebbels mot slutten av 2. verdenskrig og kan ha blitt brukt allerede under den spanske borgerkrigen, mens USA overtok det under den kalde krigen og oversatte det til engelsk: Better dead than red.

I lederspalten til Unge Høyres (den gang Unge Høire) blad i mars 1933 kunne man lese følgende:

Vi oppfatter Hitlers misjon – utryddelsen av kommunismen og marxismen i Tyskland – for å være av like stor verdenshistorisk betydning som den romerske hærfører Aetius da han slo hunnerne på de katalauniske slagmarker […] Det er i første rekke en kulturkamp Hitler fører. Og fordi det er Tysklands frigjøring fra marxismen det gjelder, har han rett når han sier at hele Europa bør være takknemlig for hva han gjør. Makter han å rense sitt land for den kommunistiske farsott har han sannelig gjort seg fortjent til navnet: Den europeiske sivilasjonens redningsmann. Den som sr vind høster storm. Det er kommunistenes erfaring i Tyskland i dag. Måtte stormen stadig tilta i styrke og hensynsløst gjøre sin gjerning i det tyske folk til verket er fullbrakt.

To måneder senere, i mai 1933 erklærte Unge Høyre:

Forstår man ikke at Hitlers kamp er en kamp for hele den vesteuropiske kultur og sivilisasjon. Fordi vi forstår det er det vi følger ham med beundring og sympati. Vi vet at hans kamp er en del av vår kamp.

Samme år foreslo organisasjonen at Adolf Hitler skulle bli tildelt Nobels Fredspris. Unge Høyre burde altså kasta dette slagordet på skraphaugen allerede før de tok det i bruk.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.