Bergens Tidende (BT) er redd for revolusjonen. Folkelige opprør er en fare for demokratiet, skriver avisa ved å sitere redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø.

Folk gjør opprør når de ikke har noen andre alternativer og når de vilkårene de blir tilbudt ikke er akseptable. For dem er dette såkalte demokratiet en hindring for å leve et verdig liv.

Dette borgerlige utbruddet demonstrerer at det såkalte demokratiet ikke er et demokrati for folket, men demokrati for borgerskapet, et diktatur retta mot det arbeidende folket.

Et folkelig opprør er bare akseptabelt hvis det kan kanaliseres, forteller BT oss. Å kanalisere betyr å dirigere og ta kontroll over noe, en må sikre at folkelige utbrudd ikke ødelegger og bryter ned systemer, sjøl om disse systemene er årsaken til at opprøret skjer.

Magne Lerø blir sitert slik:

Går det galt, oppgir de demokratiet og radikaliseres i retning av revolusjonære protestbevegelser.

Han og BT synes at det er galt hvis revolusjonære protestbevegelser knekker det borgerlige diktaturet, et diktatur som vil holde store deler av denne ungdomsgenerasjonen i permanent arbeidsledighet og fattigdom i resten av deres liv.

Dette diktaturet står i motsetning til at vanlige mennesker skal kunne leve verdige liv og for at vår klode skal kunne overleve som en plass der mennesker skal kunne eksistere. Dette er altså ikke galt, men helt utmerka og nødvendig at dette systemet kastes på historiens søppelhaug, der det skulle ha vært for lenge siden.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.