Tjen Folket og RKU starter vår høstkampanje med å oppfordre alle som er mot Norges kriger til å boikotte årets valg.

Hele Stortinget er ansvarlig for at Norge har vært i krig i 10 år. Siden 1999 har alle partiene på Stortinget støttet alle norske kriger. Ingen av krigene har vært rettferdige.

Disse krigene blir framstilt som støtte til demokrati og frihet. I virkeligheten betyr krigene at barn dør. Krigene betyr at folk er fattige og at USA og Europa kan fortsette å tjene seg rike. I hundrevis av år har de rike landene ført kriger mot de fattigste.

Siden kolonitida har europeiske land massakrert hundrevis av millioner mennesker i Afrika, Australia, Amerika og Asia. Europa og Nord-Amerika plyndrer fortsatt disse kontinentene. En stemme til stortingspartiene – både SV, Ap, Sp, KrF, Venstre, Høyre og Frp – er en stemme på partier som sender soldater til fattige land for å drepe. En slik stemme blir en støtte til de bombene som faller over verdens fattigste mennesker.

Rødt støtter krigspartier

Partiet Rødt sier de er mot Norges krig i Afghanistan. Men i 2009 sa Rødt at de støttet regjeringen hvis den stoppet kutt i pensjon.

Tjen Folket mener ikke at litt mer pensjon er viktigere enn barn i Afghanistan. I mange kommuner er Rødt støtteparti for Ap og SV. Rødt er en støttespiller for krigspartier og i 2009 foreslo Rødt å sende norske soldater til Kongo. Kongo trenger ingen flere soldater etter ti år med krig der FN har vært til stede. Kongo trenger å få styre seg selv.

Dette er Norges kriger

Siden 1999 har Norge deltatt i fire kriger – tre av dem offisielt. Noen tror Norge er en fredsnasjon. Andre tror at staten bare gjør som USA sier. Men sannheten er at staten helt frivillig velger å bombe verdens fattigste mennesker.

Jugoslavia

I 1999 gikk NATO til krig mot Jugoslavia. Dette var første gang siden andre verdenskrig at Norge deltok direkte i krig. Norge er blitt et mini-USA.

Irak

125 000 nordmenn demonstrerte mot Irak-krigen. Regjeringa i Norge turde ikke å si at de støttet krigen. Likevel har de sendt soldater for å hjelpe til, de har solgt enorme mengder våpen til USA og de har trent opp væpna styrker for Irak.

Afghanistan

Norge har nå deltatt i okkupasjon av Afghanistan i 10 år – dobbelt så lenge som den tyske okkupasjonen av Norge. 10 nordmenn har blitt drept i Afghanistan. De laveste tallene sier minst 20.000 døde afghanere. Sannsynligvis mange flere.

Libya

FNs menneskerettighetsråd anslår at mellom 10.000 og 15.000 er drept i Liba – før 18. juni. EU-landene er ute etter å få mer lojale herskere i Libya, de bryr seg ikke om folket. Gaddafi fortjener at folket gjør opprør, men NATOs bomber kan aldri frigjøre et folk.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.