Tjen folket – kommunistisk forbund har sendt brev til politiet om lovligheten av å bortvise våre aktivister fra valgtorgene på to skoler i Haugesund.

Som vi skrev i løpeseddelen Krigspartier mot yttringsfrihet, så ble vi nektet å dele ut løpesedler på to videregående skoler i Haugesund. I det første tilfellet hadde vi også fått skriftlig tillatelse til å delta på forhånd av skolens ledelse. Skolen tilkalte politiet som ga våre aktivister et pålegg om å holde seg borte fra skolen i 24 timer på grunn av “uønsket adferd” (etter spørsmål presiserte politiet at det ikke var fordi vi delte ut løpesedler. Dette til tross for at dette var den eneste adferden våre to aktivister bedrev).

På bakgrunn av dette har vi sendt følgende brev til politimesteren i Haugesund:

Konstituert Politimester Modolf Haraldseid
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Postboks 278
5501 Haugesund

Klage på at politiet torsdag 1. september stoppa politisk virksomhet

Torsdag 1. september var to representanter for Tjen Folket på Vardefjell og Skeisvang VGS for å informere om våre politiske standpunkter. Vi ble begge plasser bortvist fra skolen, og de ble også pålagt å ikke nærme seg skolen på 24 timer.  På Skeisvang ble dette utført av tre polititjenestemenn med nr. F20, 0979 og 0978.

Vi kan ikke se at politiet har noen som helst anledning til å gjøre dette. Vi krever at politiet klargjør med hvilket rettsgrunnlag dette skjedde.

Det som skjedde 1. september var desto mer overraskende siden de samme to personene 30. august også ble oppsøkt av politiet da de var ute i samme ærend på Vardafjell VGS. Da sjekka den aktuelle polititjenestemannen med den lokale politijurist, etter denne samtalen ble vi informert om at vår virksomhet ikke ga politiet anledning til å gripe inn mot denne. Dette er sjølsagt et korrekt standpunkt. Skoler er en del av det offentlige rommet, de er ikke rektors personlige eiendom. Når vi er på en skole så er vi sjølsagt underlagt de samme bestemmelser som om vi hadde vært i andre offentlige rom. Hadde vi blotta oss, eller drukket alkohol eller forulempa noen ville politiet hatt anledning både til å bortvise oss og eventuelt tatt oss i arrest. Vår virksomhet på skolene både 30. august og 1. september var sjølsagt ikke i nærheten av dette.

Vi har ingen tro på at politiet i perioden 30. august til 1. september har skaffa seg et rettslig grunnlag som gjør at en har noe som helst anledning til å bortvise oss.

Det som har skjedd 1. september i Haugesund er svært spesielt, vi har ofte skolebesøk på skoler andre plasser i landet, der møter vi ingen slike reaksjoner. Vi møter heller ikke slike reaksjoner på alle de videregående skolene i Haugesund, noen skoler har invitert oss til å komme, den eneste forbeholdet som vi har møtt fra dem er at de vil at vi skal rydde opp etter oss. Det er vanlig folkeskikk og ikke noe problem for oss.

Vi ber om at  politimesteren beklager det som våre to aktivister ble utsatt for, at det blir innskjerpa overfor alle polititjenestemenn ved Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt at politiet ikke har noe hjemmel for å gripe inn mot politisk virksomhet når denne ellers ikke bryter med noen bestemmelser i straffeloven eller politivedtektene for Haugesund.

Hvis vi ikke får tilbakemelding om at dette har skjedd vil vi be om å få:

  1. En redegjørelse fra politimesteren som oppsummerer hvilke bestemmelser våre aktivister har overtrått som ga grunnlag for reaksjonen 1. september på Vardafjell og Skeisvang VGS.
  2. En oversikt over hvilke klagemuligheter vi har for å føre denne saken videre

Hvis politimesteren avviser våre krav formulert her så vil vi ha tilbakemelding om det sånn at vi kan få reist forholdet over Sivilombudsmannen.

For Tjen Folket

Henrik Ormåsen

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.