Leiv Kjemperud (18. desember 1921 – 17 september 2011), en av de siste overlevende fra Osvald-gruppa, gikk bort natt til lørdag.

Helt til siste åndedrag var Kjemperud en person med hjertet på plass på rett side. I 2010 ville ikke Kjemperud ta i mot Krigskorset for sin innsats under krigen siden medaljen i dag gis til de norske okkupantene i Afghanistan.

Under krigen hørte Kjemperud til Osvald-gruppa, som dreiv den mest aktive motstandskampen i Norge. Mens motstandsfolkene fra Milorg ble dyrka som helter etter krigen, ble Osvald-organisasjonens innsats forbigått i taushet. Harry Gramer, en av medlemmene i Osvald-gruppa sa det sånn i forbindelse med en NRK-dokumentar om gruppa:

- Hvis ikke Osvald-organisasjonen hadde eksistert, hadde det vært en meget mager motstand i Norge.

Kjemperud kunne etter krigen fortelle om overvåkning, vanskeligheter med å få seg jobb og å mye motstand for motstandsfolkene fra Osvald-gruppa. Men likevel beholdt han sine meninger til siste åndedrag, og ble en viktig stemme for oss som er mot den norske krigføringa i Afghanistan.

Vi lyser fred over Leiv Kjemperuds minne.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.