Den tyske staten bruker trojanere for å overvåke innbyggernes PCer.

Hackergruppa Chaos Computer Group har avslørt at den tyske staten har laga en trojaner (et spionprogram som lurer seg inn i databrukeres PC’er under dekke av å være noe annet) som har til hensikt å overvåke PC-bruk blant innbyggerne.

Trojaneren kan tappe data fra den infiserte PCen ved avlytting av IP-telefoni, tastatur, skjermbilder samt PCens mikrofon og webkamera.

Ironisk nok lider trojaneren selv av en rekke sikkerhetsbrister, som gjør at det er enkelt også for andre å ta over de smittede maskinene og bruke disse for sine formål.

At borgerskapets stater overvåker sine innbyggere som et tiltak for å kunne knuse revolusjonære tilløp for de blir en trussel er ikke noe nytt, og heller ikke overraskende. Det som derimot er positivt er at denne saken viser at det i vår tid er vanskelig for statene å gjøre dette uten risiko for å bli avslørt – og derigjennom undergraves det bildet staten prøver å male av seg selv som en nøytral, rettferdig velgjører for hele folket .

(Les mer her)

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.