Bergens Tidende trykte 14. november ei redigert utgave av dette innlegget av Tjen folkets offentlige talsperson i Bergen, Roger Solsvik. Vi legger ut hele innlegget her.

Hvorfor blir det viktigste politiske spørsmålet i Norge feid under teppet? Den norske stat har – bare det siste året – vært med på fryktelige overgrep; okkupasjonen av Afghanistan og bombingen av Libya.

Krigspropaganda

Afghanistan har i over 30 år blitt herja av den ene krigen etter den andre. Det er rimelig åpenbart at det ikke bygger landet opp, men tvert imot river det i filler. Men dessverre, som man sier, er sannheten det første offer i krig. Derfor ser vi også massiv propaganda for å støtte denne krigen. “Vi sender nordmenn for å fjerne miner” sier de, og fremstiller det hele som en humanitær jobb. Hvem forteller at de lar minene rundt de USA-kontrollerte militærbasene ligge, for å beskytte basene fra afghanerne selv?

Borgerskapet i Norge prøver å fremstille okkupasjonen som noe flott og ærerikt. Derfor serveres vi historier om heltemodige norske soldater og utdeling av medaljer på Dagsrevyen. Barn som har mista faren sin i Afghanistan får komme til kongen for å få utlevert medalje for farens ærefulle dåd. I all stasen glemmer vi at de norske soldatene i Afghanistan ikke forsvarer Norge – de forsvarer interessene til norsk og amerikansk imperialisme. Norske soldater dreper fattigfolk – i de fleste tilfeller fra sikker avstand.

Dette er bare noen av de mange tilfellene der informasjon fordreies, holdes tilbake eller pusses på for å rettferdiggjøre at vi deltar i en blodig okkupasjon av et utarmet, fattig land. Et argument vi krigsmotstandere ofte møter på er at okkupasjonen fører til kvinnefrigjøring, demokrati og beskyttelse av sivilbefolkningen. Da ønsker vi å spørre krigstilhengerne: Har de glemt historien? USA har gått aktivt inn i flerfoldige kriger og kupp de siste 60 åra. USAs kriger beskytter ikke befolkningen, og de er ikke iverksatt hverken for å sikre demokrati eller kvinnens rettigheter. Okkupasjonene skal sikre USAs interesser. Norge henger seg på for å sikre norske interesser. Et så opplagt faktum havner dessverre ofte i glemmeboka.

USA blander seg inn i Afghanistan, Irak og Libya for å sikre sine interesser. Blåøyde folk påstår det er fordi USA er snille. Da bør de tenke på følgende: USAs gjeld er enorm, økonomien vakler, og det begynner å bli velkjent at dets tid som eneste supermakt snart er omme. Er det virkelig sannsynlig at de mektige menn og kvinner som administrerer USA skakkjører økonomien enda mer for å hjelpe afghanske barn? Og at de av ren godhet fant ut at de skulle hjelpe akkurat ved å okkupere landet deres? Dersom det ikke var essensielt for USAs interesser ville ikke USA satt seg i enda dypere gjeld enn de allerede er.

Spillet om verden

Det er velkjent at verdens stormakter delte resten av verden mellom seg i kolonitida. Det som ikke blir snakket så mye om er derimot at verden fortsatt er delt mellom stormaktene. Verdens imperialiststater har sine “innflytelsesområder” der de gjennom press, korrupsjon og som siste utvei, krig får gjennomslag for sine interesser.

Krigene er like mye et redskap for å hindre konkurranse fra andre imperialiststater, som til å tvinge lokalbefolkningen i de ulike landene til å akseptere spillereglene. Tjen Folket støtter verken Taliban, Ghaddafi, USA eller norske okkupasjonssoldater. Vi støtter nasjonenes rett til selvbestemmelse. Vi er imot okkupasjon!

Norske krigspartier

Norge bruker i dag mer penger på krigføring enn bistand i de aktuelle landene. Ingen norske partier er konsekvent imot okkupasjon. SV ga opp krigsmotstanden for å komme i regjering. Rødt har hatt en delegasjon i Afghanistan for å høre hva de norske okkupasjonssoldatene mente. Hvem finansierte denne turen? Dersom Rødt var konsekvent imot krigen hadde vel ikke Rødt-leder Turid Thomassen posert smilende sammen med okkupasjonssoldater? Dersom et politisk parti i Norge under annen verdenskrig hadde posert smilende med tyske okkupanter, hadde ikke det blitt regnet som et politisk signal som legitimerer okkupasjonen?

I Norge i dag finnes det INGEN partier som er konsekvent mot alle utslag av norsk imperialisme. Tjen Folket ønsker å bygge et slikt parti.

Roger Solsvik

Offentlig talsperson

Tjen Folket Bergen

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.