Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået melder at Kim Jong-Il døde lørdag morgen. Nå overtar sannsynligvis sønnen hans som regent i dette monarkiet som ikke kan kalles sosialistisk.

Iallefall ser det ut til at det er han som overtar. De som har makta i landet ønsker sannsynligvis å holde statsleder-tittelen i familien. Slik framstår ledelsen som stabil og båndene tilbake landsfader Kim Il-Sung holdes ved like. Dette er et styresett vi ikke forbinder med arbeiderklassen eller folket ved makta.

Nord-Korea – som i flere tiår har pynta seg med en rød frakk uten å ha stort med sosialisme å gjøre – er langt i fra det eneste revisjonistiske regimet hvor familiebånd spiller en viktig rolle når makt skal overføres mellom enkeltpersoner. Dette skjedde også på Cuba, der broren Raúl overtok posisjonene til Fidel Castro for noen år siden da sistnevnte hadde blitt for sjuk til å utføre sine oppgaver. Vi ser på denne tradisjonen som svært skadelig for kommunister.

Hæren foran folket

Man kan spørre seg hva Nord-Korea har med sosialisme og kommunisme å gjøre. Når man skraper litt i lakken og ser forbi de røde fanene, så er det lite som minner om arbeiderklassens herredømme. Regimet setter “hæren først” sier de selv. Det vil si at de prioriterer våpen foran mat til folket. De setter stabilitet foran revolusjon. Der Mao gikk i spissen for kulturrevolusjon der massene engasjerte seg, er massenes plass i Nord-Korea tilsynelatende redusert til statister i enorme parader.

Personkulten i Nord-Korea er også kritikkverdig. De framstiller landets ledere som noe i nærheten av guddommelige med magiske evner. Slik hyller de et mystikkens slør rundt sin såkalte sosialisme, noe som er fjernt fra den vitenskaplige kommunismen. De engasjerer seg heller ikke internasjonalt for å spre revolusjon og kommunisme. De allierer seg med revisjonistene i Kina og utfordrer dem ikke ideologisk. Da hjelper det ikke at de slenger rundt seg med sosialistiske fraser.

Kommunisme forbudt

Portretter av Marx, Engels og Lenin sirkulerer også i landet, men ifølge en russisk studie fra 1995 er verkene av kommunismens klassikere ikke bare fjerna fra det vanlige skolepensumet, men er også forbudt for vanlige lesere. Tilgang til disse kan man kun få som spesialist med spesialtillatelse, sa studien. Dette får oss til å tenke på den katolske kirken i middelalderen, som forbeholdt bibellesning til geistlige som var stødige i troa.

Det jernharde despotiet overfører nå makta til tredje generasjon Kim. Kim den tredje får ta over makta etter sin far – kalt ‘kjære leder’ – og bestefar (utnevnt offisielt til ‘store leder til evig tid’). Men aldri i livet om det vil bli noen særlig kursendring.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.