Atter en gang avslører Dagbladet at sin kriminaliseringskampanje mot SOS Rasisme egentlig bunner i rein og skjær kommunistforfølgelse. Sist vises det i en artikkel 1. mars.

Kriminalisering av opposisjonelle brukes av herskere verden over. I Norge skriver avisene tidvis om dette i forhold til opposisjonelle i Russland. Men det skrives aldri om at dette er en metode som brukes i Norge og i våre nære allierte land. På denne måten ønsker borgerskapets media å holde oppe et bilde av Vestens land som blir styrt av snille demokratiske institusjoner hvor alle har like stor mulighet for å påvirke samfunnsutviklinga uavhengig av klassebakgrunn og klassestandpunkt.

De herskende tanker er de herskende klassers tanker

sa Karl Marx. Dette er en sannhet som i like stor grad gjelder i Norge i 2012 som i Tyskland i 1846.

Kriminalisering av opposisjonelle fungerer bra fordi det er lettere for herskerklassen å stigmatisere folk som kriminelle enn som politisk opposisjonelle. Er det en mer eller mindre åpen stigmatisering av opposisjonelle fordi de er i opposisjon til herskerklassen, så vil dette slå hull i det bildet de ønsker å skape av et demokratisk samfunn hvor staten forholder seg nøytralt til alle klasser og klassestandpunkt.

Av og til slipper imidlertid den frådende antikommunismen igjennom. Og pressa avslører sin klassekarakter. Et eksempel på dette så vi nylig da Nye SOS Rasisme ble startet som en reaksjon på at staten gjennom sin kriminalisering av og økonomiske angrep på SOS Rasisme, har klart å sette sentralleddet i organisasjonen ute av stand til å ivareta en god oppfølging av lokallagene, samt ikke minst skape en nødvendig økonomisk basis for lokallaga.

Nye SOS Rasisme ble starta etter initiativ av en del lokallag for å bryte ut av denne innringingen av SOS Rasisme som staten har gjort. Fire av initiativtakerne lanserte organisasjonen på en pressekonferanse 29. februar. Dagladet startet umiddelbart opp en kommunistjakt og kunne “avsløre” at to av disse, samt at flere av lokallagslederne kan knyttes til Tjen folket. “Bevisene” er bilder fra en demonstrasjon og av noen som griller sammen(!).

Kommunistene har alltid stått i første rekke i kampen mot rasisme, fascisme og for flyktningers rettigheter. Dette kommer vi sjølsagt fortsatt til å gjøre. Tabloidpressa har vent seg til å dirigere statsapparatet. Når de forteller et departement, en LO-leder eller et politikammer at de skal hoppe, så hopper departementet eller politikammeret. De LO-lederne eller andre som ikke har lært seg å hoppe blir etter en massiv kampanje raskt erstattet av noen som tamme pudler som kan kunsten.

Vi kommunister bryr oss derimot ikke om borgerpressas blodjakt. Vi står oppreist og trosser dette. Vi kommer fortsatt til å stå i første rekke i kampen mot rasisme, fascisme og for flyktningers rettigheter uansett hva hvor mye pressa fråder og svartmaler oss. Vi vil ikke bøye oss for McCarthy-Dagblablas krav om at det antirasistiske arbeidet i dette landet skal domineres av broilere fra nettopp de partiene som utfører den inhumane flyktningpolitikken og som ved hver valgkamp blåser heftig på rasismens glør for å sanke stemmer til sin råtne politikk.

Det antirasistiske arbeidet må gjøres av vanlige folk uavhengig av politisk ståsted. Når antirasister melder seg til tjenste for å organisere seg, sin kreativitet og sin arbeidskraft mot rasisme, så bør det ikke sitte et vokterråd og bedømme om deres partibøker og politiske grunnsyn på andre områder er politisk korrekt nok.

Vi kommunister vil i dag som i 1940 stille oss skulder til skulder ved alle som vi jobbe mot rasisme og fascisme og for en human flyktningpolitikk sammen med alle som er enig på dette feltet. Uavhengig av om de er organisert i noen politisk parti eller ikke. Dette gjør vi uansett skitne pressekampanjer.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.