Dette leserbrevet stod på trykk i Hamar Arbeiderblad 16. juli. Teksten er noe tilrettelagt for tjen-folket.no

De forskjellige fagene i arbeidslivet organiserer seg i interesseorganisasjoner. Under kapitalismen har vi motsatte interesser, arbeid og kapital. Arbeidsfolk selger sin arbeidskraft. Kapitalisten kjøper arbeidet. Klart at det lukter konflikt når to parter har så vidt forskjellige interesser og skal forhandle seg fram til enighet.

Kapitalisten vil kjøpe arbeidet for en billigst mulig penge, for da blir hans overskudd/profitt størst. Arbeidsfolk vil ha mest mulig av den merverdien de produserer. For å holde arbeidernes krav nede, gjelder det for kapitalen å sette inn forskjellige tiltak, både politisk og økonomisk. Den viktigste siden er den private eiendomsretten som vi jo har i Norge. Kapitalisten sitter dermed i førersetet.

Så har vi funksjonærene/middelklassen, de som får litt ekstra betalt slik at de ikke skal solidarisere seg med de lavest på stigen, nemlig arbeidsfolk og deres kamp for lønn, arbeidsforhold og pensjonsrettigheter, men tenke kun på seg selv. (Jamfør FrPs politikk).

Beklageligvis så er det sosialdemokratenes ideologi som sitter i ledelsen innenfor de fleste arbeidstakerorganisasjonene. Sosialdemokratiet er ikke akkurat kjent for å gå i spissen og kjempe og slåss for arbeidsfolks interesser og rettigheter. De kamper som er vunnet opp igjennom historien er vunnet på tross av dem.

Eksempler i så måte har vi i streiken som har vært i oljebransjen, for å beholde en pensjonsavtale som ble forhandlet fram i 1998! Direktør Lund i Statoil fortalte oss at det hadde de ikke råd til. Det ble for dyrt! Det har han maga til å si, som sjøl har ei årslønn på kr.15.000.000,- og som sitter igjen med skarve kr.4.500.000,- pr. år når han går av med pensjon. Hvordan skal han klare seg?

Streiken ble avblåst, natt til tirsdag den 10. juli, av en sosialdemokrat: minister Bjurstrøm. Heismontørenes kamp opp gjennom årene har gitt gode resultater, både lønns- og arbeidsmessig. Har en misstanke om at det var dårlig med sosialdemokrater i ledelsen der i gården. Det så man jo på den hetsen de stadig ble og blir utsatt for. TV2s nyheter vedrørende oljestreiken, er et annet bevis på hvem som støtter hvem i dagens samfunn.

Alt gikk ut på å sverte oljearbeiderne som ansvarsløse tullinger. Det som et par professorer i oljeøkonomi sa i starten på streiken, om at tapene på den ikke vil bli noe å snakke om da oljen ligger i ro til streiken er over, og det blir tatt igjen i løpet av juli og august, gjelder ikke lenger. Sterkere lut måtte til: Nå gjaldt det å fortelle det norske folk at vi, skattebetalerne, taper milliarder av kroner på streiken. Bensinprisen vil fyke i været.

Norges omdømme, når det gjelder olje- og gasslevering ute i den store verden, vil bli veldig svekket. Oljeøkonomen i DNB er også mobilisert av TV2 i kampen mot ”ansvarsløse oljearbeidere”. Hun prøver også å sette arbeidsfolk opp mot hverandre ved å fortelle hvor mye ugang denne streiken medfører for alle oss andre. ”Den uskyldige tredjepart” er blitt et yndlingsutrykk. Hadde det vært noen mening med en streik om ingen hadde blitt rammet? Slik som samfunnet er organisert i dag, så er det helt umulig.

Vi må stå solidarisk med arbeidere som står i kamp for å forsvare eller forbedre sine rettigheter. Avvise splitt og hersk uansett hvor det kommer fra. Det vil arbeidsfolk tjene på i lengden.

Willy Barmoen

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.