Kan metodene som FBI brukte for å motarbeide politisk opposisjon i USA, lære oss noe om norsk etterretningstjeneste og hvordan de opptrer?

COINTELPRO er en forkortelse for Counter Intelligence Program. Dette var en serie hemmelige – og ofte ulovlige – prosjekter som ble utarbeidet og gjennomført av amerikanske FBI for å bekjempe politisk opposisjon i landet.

FBIs egen oversikt viser at 85 % av ressursene til COINTELPRO ble brukt på å bekjempe kommunister, sosialister og andre grupper og enkeltpersoner som ble sett på som ”undergravende” for samfunnet, for eksempel folk som arbeidet for svarte sine rettigheter, inkludert Martin Luther King Jr.

COINTELPRO ble avslørt i 1971 og denne avsløringen førte til at FBIs direktør Hoover erklærte at det sentrale COINTELPRO ble lagt ned og at fra nå av ville metodene avgjøres fra sak til sak. Det er altså ingen grunn til å tro at metodene i dette programmet noensinne har blitt bannlyst fra FBI. Det er også overveiende sannsynlig at samme og liknende metoder har blitt – og blir – brukt av overvåkningspoliti verden rundt.

Målet med COINTELPRO

I boka Surveilliance and Governance: Crime Control and Beyond fra 2008 skriver Mathieu Deflem at målet med COINTELPRO var å “avsløre, forstyrre, villede eller på annet vis nøytralisere” grupper som FBI mente var undergravende for samfunnet. Boka beskriver hvordan FBI-agenter ble instruert til å bruke følgende metoder:

  1. Skape et negativt bilde av grupper gjennom blant annet å overvåke aktivister og avsløre negative personlige opplysninger i offentligheten.
  2. Bryte ned en gruppes indre organisasjon ved for eksempel at agenter gikk inn under cover for å skape konflikter internt, eller ved å sende anonyme brev som kunne bidra på samme måte.
  3. Skape konflikt mellom grupper, for eksempel ved å spre rykter blant noen grupper om at en gruppe stjeler penger.
  4. Hindre tilgangen til penger og ressurser for eksempel ved å presse frivillige organisasjoner til å kutte finansiering eller materiell støtte.
  5. Gjøre det vanskeligere å organisere demonstrasjoner for eksempel ved å sende falske brev som oppfordrer til vold mot politiet under demonstrasjonene.
  6. Gjøre det vanskelig for enkeltpersoner å delta i en gruppes aktiviteter for eksempel ved karakterdrap, arrestasjoner uten grunn og overvåking.

I følge advokat Brian Glick i boka War at Home, brukte FBI fire hovedmetoder under COINTELPRO:

  1. Infiltrasjon: Agenter og informanter for FBI ble medlemmer i utpekte grupper og jobba innenfra for å undergrave organisasjonen og skremme mulige støttespillere. Også frykten for infiltrasjon ble aktivt brukt av politi og FBI til å sverte ærlige aktivister som agenter.
  2. Psykologisk krigføring: FBI brukte et vell av skitne knep for å undergrave progressive bevegelser. De plantet falske historier i media, de ga ut falske løpesedler og andre publikasjoner i navnet til utvalgte grupper. De forfalska korrespondanse, sendte anonyme brev og gjorde anonyme telefonsamtaler. De etablerte egne lokallag og grupper av utvalgte organisasjoner og manipulerte eller presset foreldre, arbeidsgivere, lærere eller andre som kunne lage trøbbel for aktivister.
  3. Juridisk trakassering: FBI og politi misbrukte domstolene og det juridiske systemet til å trakassere opposisjonelle og framstille dem som kriminelle. Politifolk og agenter ga falske vitnemål og fabrikkerte bevis for å rettferdiggjøre arrestasjoner og justismord. De brukte skattelover og regelverk på en diskriminerende måte for å angripe utvalgte grupper.
  4. Ulovlig makt: FBI konspirerte med lokalt politi for å true aktivister, bryte seg inn hos dem, gjennomføre razzia, vandalisere eiendeler, angripe folk, banke opp folk og til og med drepe ledende aktivister.

Spesielt Black Panther Party ble utsatt for knallhard forfølgelse gjennom COINTELPRO. En rekke ledende Black Panther-medlemmer ble drept. Mange ble skutt av politiet, andre ble drept av rivaliserende politiske grupper. FBI jobbet bevisst for å øke konfliktene internt i partiet og mellom partiet og andre grupper som jobbet for svart frigjøring. En lang rekke pantere ble fengslet, og fortsatt sitter noen av disse inne.

Mønsteret sees også andre steder

COINTELPRO ble bekreftet av FBI og metodene ble avslørt gjennom lekkasjer fra FBI men også gjennom kommisjoner nedsatt av det amerikanske senatet. Metodene i COINTELPRO kan sannsynligvis fortelle oss mye om hvordan opposisjonelle forfølges i høyt utvikla kapitalistiske land. I slike land, i Europa og Nord-Amerika, er den åpne politiske undertrykkingen forbudt. Lederne ønsker at systemet skal framstå som mest mulig demokratisk. Derfor må angrep på opposisjon gjøres i det skjulte.

Metodene som FBI beviselig har brukt avslører et tydelig mønster – opposisjonelle skal isoleres og svartmales og på denne måten avskjæres mest mulig fra folk og penger.

I Norge er den ulovlige overvåkinga godt dokumentert. Gjennom Lund-kommisjonen, som Stortinget etablerte på begynnelsen av 90-tallet, ble det avslørt at Politiets Overvåkningstjeneste – nå PST – hadde overvåket over 10 000 nordmenn. Derimot er det avslørt lite om hvilke metoder norsk overvåking har brukt for aktivt å svekke for eksempel kommunistene. På 70-tallet var det en rekke episoder der kjente kommunister ble utsatt for hets. Det ble produsert falske løpesedler for SUF(ml), det ble hevdet i VG at SUF(ml) solgte opium for den kinesiske ambassaden, det ble hevdet at kommunistene hadde drapslister og planer om arbeidsleire for politiske motstandere og så videre. Det er ikke utenkelig at overvåkningspolitiet var innblandet i noe av denne svartmalingen.

Skitne metoder også i Norge

Vi er sikre på at også i Norge har elementer innenfor staten og overvåkningspolitiet tatt i bruk skitne metoder for aktivt å bekjempe kommunister og andre opposisjonelle. Selvsagt i en helt annen og langt mer begrensa skala enn FBI, men hvorfor skulle de avstå helt fra slike metoder? Vi tror ikke at nordmenn er så mye mer salige og uskyldige enn amerikanere.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har den dag i dag hundrevis av ansatte. Hovedfokuset nå er mot islamister, men det er ikke lenge siden at all oppmerksomhet var rettet mot kommunistene og frontorganisasjoner der det fantes kommunister. Vi er sikre på at selv om islamister er hovedfokus i dag, så bruker PST ressurser på kommunister også. Hvem vet hvordan de bruker kreftene sine…

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.