Tungt bevæpnet politi angrep torsdag streikende gruvearbeidere i byen Marikana, nordvest for Johannesburg. Resultat: 34 døde og minst 78 hardt skadde.

Det var bilder verden ikke hadde sett siden apartheidregimets fall i 1994 da mediene viste bildene av døde gruvearbeidere torsdag kveld. Hauger av lik var resultatet. De drepte var streikende arbeidere ansatt i en platinagruve tilhørende selskapet Lonmin PLC, verdens tredje største produsent av platina. Den norske staten er en stor aksjonær i dette selskapet.

Rundt tre tusen arbeidere har streiket siden 10. august, og hovedkravet har vært høyere lønn for de utfattige arbeiderne i et av verdens mest mineralrike land. Enkelte av demonstrantene var bevæpnet med macheter, mens politiet kom med helikopterstøtte og skuddsikre vester i tillegg til tunge håndvåpen.

Landets politidepartement uttalte straks etter massakren støtte til politiets innsats. Departementets talsperson, Zweli Mnisi, spurte hva politiet skulle gjøre i slike situasjoner når de møter tungt kriminelle politimordere. President Jacob Zuma valgte å tie i nesten et døgn før han uttalte seg.

Da lovte han imidlertid en full utredning og at de skyldige skal straffes.

Massakren i Marikana viser uansett at apartheidregimet ikke er erstattet av annet enn et like undertrykkende regime: Det markedsliberalistiske regimet som avløste apartheid på begynnelsen av 1990-tallet sørger fortsatt for enorme forskjeller i levekårene i et av verdens mest klassedelte land. Den en gang progressive frigjøringsbevegelsen ANC har latt seg korrumpere av nyliberalismen som rår landet, og Sør-Afrikas arbeidere må igjen reise seg mot et undertrykkende regime.


Uttalelse fra Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) – CPSA (ML) 17. august 2012

Det er 16.000 arbeidere involvert i streiken. De krever en lønnsøkning til 12.000 rand (8.500 norske kroner) i måneden. I dag får de 5000 rand pr måned (3600 norske kroner).

Siden gruveselskapene nektet å gå med på deres krav, gikk de til streik.

Arbeiderne er organisert i to fagforeninger, den ene er National Miners Workers (NUM), som ligger tett opp til ANC og South-African Communist Party, den andre er AMCOR, som kjemper sammen med National Council of Trade Unions, medlem av International Trade Union Confederation.

NUM-tillitsvalgte støttet ikke streiken, slik at arbeiderne var splittet. Enkelte arbeidere gikk tilbake til gruvene for å gjenoppta arbeidet.

Arbeiderne som streiker begynte å kjempe mot de som gikk tilbake til arbeidet.

Som et resultat av kampen mellom arbeiderne ble to arbeidere drept.

NUM tilkalte i samarbeid med gruveledelsen politiet for å gripe inn. På grunn av politiets intervensjon ble mer enn tretti mennesker drept. Blant de som døde var også to politimenn.

Situasjonen er svært spent, og i skrivende stund pågår det en konfrontasjon mellom arbeiderne, politiet og gruveledelsen.

CPSA (ML) ber om solidaritet med gruvearbeiderne i Rustenburg og fordømmer de brutale myrderiene begått av politiet.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.