3. september går Mikkel Frostad og Kim Kopperud ut i Dagbladet mot Tjen Folket og SOS Rasisme. Her hevder de at de har meldt seg ut i protest og har “fått nok av SOS Rasisme og Tjen Folket”.

19. august meldte disse to seg ut av Tjen Folket, sammen med en håndfull andre medlemmer og kandidatmedlemmer. I et utmeldelsesbrev på tre sider nevnte de ingen av påstandene de kommer med i Dagbladet.

Kaller arbeidsfolk for snyltere

I utmeldelsesbrevet som de sendte til Tjen Folket mener de at arbeiderklassen i Norge og andre vestlige land er “en snylterklasse som lever på ryggen til menneskehetens flertall i den tredje verden” og “en klasse av parasitter som kjemper for mest mulig av det koloniale rov”. Derfor mener de at det er feil å arbeide for denne klassen – slik Tjen Folket gjør.

Tjen Folket arbeider for å skape et kommunistisk parti i Norge som kan tjene interessene til arbeiderklassen. Dette vil ikke Frostad og Kopperud, for som de sier: "[E]n klasse som har mer å vinne på fascisme enn sosialisme, er en klasse vi ikke ønsker å forsvare eller kjempe for.”

Tjen Folket har her publisert en tekst som tar for seg alle de politiske påstandene i brevet fra Frostad og gjengen.

Venner av Bård Frantzen

Kopperud og Frostad arbeider nå med Bård Frantzen. Frantzen er kjent for å ha kalt ei 16 år gammel jente for hore og bedt henne om å ta livet av seg. Frantzen gikk så til Dagbladet for å hevne seg da han ble ekskludert fra Tjen Folket.

I utmeldelsesbrevet Kopperud og Frostad sendte den 19. august står det:

Det er heller ikke noe poeng å starte spekulasjoner om oss og Frantzen internt eller eksternt, som vi ikke har noen kontakt med og som vi heller ikke ønsker noen som helst forbindelser med i fremtiden.

Få dager senere er underskriverne blitt venner med Frantzen, de møter ham, lar ham skrive dokumenter for seg og han kontakter folk for å invitere dem med i denne nye gruppen. Akkurat som Frantzen synes Frostad og Kopperud at løgn er et godt middel for å hevne seg på Tjen Folket.

Ingen ny teori

Frostad og Kopperud bryter med Tjen Folket fordi de ikke vil tjene folket. De bryter med Tjen Folket fordi de har et annet prosjekt – nemlig å danne en ny gruppe som mener norske arbeidere har mer å tjene på fascisme enn sosialisme.

Teorien deres er lik danske Gotfred Appels tenkning. Appel var teoretikeren til Kommunistisk Arbejdskreds (KAK). KAK ble kjent som Blekingegadebanden etter en serie bankran i Danmark på 80-tallet. Konkret endte KAK opp med å rane banker og sende pengene til en palestinsk gruppe. Frostads planer i dag begrenser seg heldigvis til å “vie [sin] tid til solidaritetsarbeid”. Vi antar at vi snart vil se en ny blogg om dette.

Utpressing og trusler

Siden 19. august har mange jobbet for å få Frostad og Kopperud til å levere tilbake en rekke ting som ikke er deres. Dette gjelder blant annet kontingentpenger som medlemmer har betalt inn, men som Frostad og Kopperud har fratatt Tjen folket. Også fra SOS Rasisme og privatpersoner har de tatt ting, blant annet en PC. Senest fredag 31. august lovet Mikkel Frostad at alt skulle komme tilbake innen 1. september. Etter dette har han ikke svart på henvendelser.

Det som disse har prøvd seg på er god gammeldags utpressing. De har tatt en rekke ting – og penger – og har sagt at om Tjen Folket forsøker å starte “spekulasjoner om oss og Frantzen internt eller eksternt” så “vil det komme motangrep på flere fronter”. Når vi krever tilbake våre eiendeler, ser det nå ut som om de i desperasjon har gått til Dagbladet for å “gå til motangrep” som de advarte mot i utmeldelsesbrevet.

Sjølskryt og forakt

I Dagbladet sier Kopperud at “ledelsen har alltid holdt politiske talenter nede, av frykt for å bli utfordret selv” og han hevder at nå “står ingen til å overta”. Det er uklart om hvilken organisasjon Kopperud snakker om, men det er tydelig at han ser på seg selv og Frostad som “politiske talenter” som er holdt nede. Vi mener ikke at de avdekker et politisk talent når de hevder at arbeidere i Norge har mer å tjene på fascisme enn på sosialisme. Vi frykter forøvrig ikke kollaps noe sted som følge av deres utmeldelser. Tvert i mot, vil en organisasjon uten forakt for det arbeidende folket i Norge være en sunn og frisk organisasjon.

Det er i sin tid også lagt ned betydelige ressurser i å bygge disse personene opp og gi dem erfaringer og støtte. Dette innrømmer de selv i utmeldelsesbrevet:

Vi er takknemlig for all erfaring vi kan ta med oss videre – organisasjonspraksis og politisk skolering. Vi er også takknemlig for alle de hyggelige personene vi i årenes løp har blitt kjent med i Tjen folket. Vi som nå bryter har uten tvil vokst en hel masse i årene vi har vært medlemmer av Tjen folket.

Dette rimer svært dårlig både med påstandene om fryktkultur og påstandene om at deres talenter er holdt nede.

Frantzen + Rødt = sant?

Frostad og Kopperud skjønner at denne politiske linja ikke vil skaffe dem mange venner. De forsøker derfor å skaffe seg nye venner gjennom grove beskyldninger mot sine gamle organisasjoner. I organisasjonen Indiasolidaritet forsøker de å skaffe seg kontroll gjennom å bryte med demokratiet og vedtektene.

De appellerer nå også til folk i Rødt og Rød Ungdom med grov hets mot Tjen Folket. Disse bør spørre seg om de virkelig vil alliere seg med en gruppe der Bård Frantzen deltar. Frantzen ble som nevnt over ekskludert av Tjen Folket fordi han ba ei 16 år gammel jente om å ta livet av seg. Hun er i dag medlem av Rød Ungdom.

Gamle anklager uten hold i virkeligheten

Kopperud og Frostad kommer med en rekke anklager i Dagbladet som er identiske med anklager vi kjenner fra Frantzen. De snakker om juks, kriminalitet og trusler. De hevder å ha mottatt hatske og truende meldinger på Facebook. Tjen Folket har på ingen måte trakassert noen. All kontakt om tilbakelevering av våre eiendeler har skjedd uten trusler. Hvis det ikke er slik, ber vi Frostad og Kopperud legge fram konkrete eksempler.

Medlemmer av Tjen Folket har derimot konkrete eksempler på trusler mottatt fra disse. Tjen folket har ikke verdiget truslene rettet mot oss med et svar til Kopperud og Frostad. Tjen folket driver ikke med slikt.

Dette minner om Helge Øgrim som gikk ut av Rød Ungdom og AKP(ml) i 1976. Da han meldte seg ut prøvde han å tegne et skrekkbilde av AKP(ml) og Rød Ungdom – blant annet hevdet han at det var en bevegelse uten demokrati. En rekke folk har siden fortalt at Helge Øgrim selv hadde en udemokratisk stil og slo ned på folk som kritiserte hans ledelse. Det virker typisk at enkelte tar sine egne feil og projiserer dem over på andre.

Med de meninger og handlinger som disse nå legger for dagen, er det tydelig at de ikke har noe hos oss å gjøre. Den teorien de står for er råtten og oser av forakt. Råtne trær bærer råtten frukt.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.