Tidlig denne uka kunne en lese i norske borgerlige medier at den rødgrønne regjeringa har vedtatt å sende 25 soldater til Mali.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen meddeler at disse soldatenes primære oppgave vil være å bedrive etterretningsvirksomhet for de 11 200 FN-soldater og 1140 ”sivilt personell” som etter planen skal stasjoneres i landet. I februar i år ble det fremmet et forslaget om å sende norske styrker til Mali under EU-kommando. På det daværende tidspunkt stod SV sentralt i å få dette vedtaket nedstemt. Men når oppdraget kommer inn under FN-kommando gir SV og de rødgrønne denne imperialistiske aksjonen sin fulle støtte. Om en imperialistisk intervensjon er ledet av EU eller FN er irrelevant, det dette grunnleggende sett handler om er kontroll av naturressurser samt ønsket om å stabilisere et komprador regime truet av et internt opprør. Tjen Folket tar på det sterkeste avstand fra imperialistiske intervensjoner enten de måtte være ledet av EU, NATO eller FN.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.