Dette er et dikt skrevet av en kamerat og aktivist.

Visste de ikke
    at en partisan aldri dør
    at frihetens blod pumper i folkets årer
    at kampen pågår

Ser de ikke
    blodet på sine og andres hender
    at geværene deres tar uskyldige liv
    at aksjon krever reaksjon

Husker de ikke
    at når jerngrepet strammest i vest
    reiser millioner seg i øst
    at folket alltid vil vinne

Vet de ikke
    at det er synd å ta liv
    at nok er nok
    at nok er nå

Hører de ikke
    at uskyldige barn drepes
    de uskyldige klage
    en mors gråt

Skjønner de ikke
    at så lenge der er håp er der liv
    at arbeide må gjørest
    at folket sjøl trør til

De må jo høre
    de trommende hæler
    frontsangene i gatene
    drønnet på kontordørene

De må se
    sinte taggen på veggen
    massene som samlest
    at de kommer mot kontoret og tar deg

De forstår ikke
    at de er i trøbbel nå
    at de har vært det lenge
    at de er på feil spor

De ville
    vinne på alle punkter
    ikke dele med andre
    ha alt sjøl

De så ikke
    sjalusien de skapte
    likene de skapte
    blodet strømme fra deres bankhvelv

De enset ikke
    barna på gaten
    rumenerne under broen
    sine egne brødres gråt

De bygger
    en falsk beskyttende verden
    en utopi
    hat med gæverkuler

De må
    innse nederlaget før eller siden
    skjønne at middelalderen er slutt
    stige ned ifra sine troner

De må da snart skjønne
    det vil ikke gå lengre
    finansen vil stoppe opp
    døden kommer

De setter
    folkeslag opp i mot hverandre
    en feil agenda
    penger foran liv

De sår
    før kornet er tatt opp
    det de ikke skal så
    hat!!!

Hatet vokser
    i folks hjerter
    i folks hjerner
    overalt

De tenker ikke
    alt det vonde de gjør
    hva den tause majoritet vil ha
    at vi også har en stemme

De sitter i luksus
    der stemmene intet bærer
    der ropene ikke høres
    der intet blir gjort

De ser
    bare symptomene, ikke sykdommen
    andres feil, ikke egne
    sitt eget system som perfekt

Vi må
    rive det ned med makt!
    vaske blodet vekk
    bygge ny stat

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.