Mennesker med makt forsikrer oss om at verden alltid blir bedre, men det er en løgn under imperialismen.

NRK skriver om krigen i Sør-Sudan. Solskinnshistorien om verdens nyeste stat viser seg å være et eventyr. Virkeligheten er ingen hyggelig drøm, men et mareritt der 50 000 er drept siden selvstendigheten.:http://www.nrk.no/verden/_-ingen-trudde-pa-ei-sa-valdeleg-eskalering-1.12100689

Imperialismen er den moderne kapitalismen. En monopolkapitalisme der verden er delt mellom mektige kapitalistiske stater og selskaper. I en slik verden må det være krig og nød. Rikdommen til noen, kommer fra fattigdommen til mange. Og kampen om politisk og økonomisk makt, blir til syvende og sist avgjort med krig.

Mange tror at det blir mer fred og mer velstand. Og på noen områder finner man tall som støtter dette – vi lever tross alt i en økonomi som har hatt enorm vekst de siste hundre åra. De enorme framskrittene innenfor produksjon og vitenskap har selvsagt hatt positive sider. Sammenliknet med tidligere samfunn, er kapitalismen et framskritt.

Men på andre områder ser vi at troen på framskritt er en løgn. Flere folk sulter i dag enn før. Nesten en milliard mennesker får ikke spist seg mett. Dette skjer i en verden med mer enn nok mat: http://www.nrk.no/verden/produserer-mat-til-12-mrd-mennesker-1.11812379

NRK har skriver følgende: ”FNs matvareprogram har anslått at det produseres nok mat i verden til å mette 12 milliarder mennesker. Per i dag består verdens befolkning av «bare» 7,2 milliarder mennesker. Statistisk er det derfor mer enn nok mat til alle. Likevel kastes en tredel av maten – samtidig som om lag 1 av 8 mennesker, 868 millioner, i verden sulter, ifølge tall fra FN. Jean Ziegler, FNs tidligere spesialrapportør for retten til mat, uttalte i 2007 at «ethvert barn som dør av sult, er drept, for det kunne ha vært unngått».”

I samme sak skriver NRK: ”Ifølge Verdens matprogram tar sult livet av flere mennesker hvert år enn aids, malaria og tuberkulose til sammen og er årsaken til nær halvparten av alle dødsfall blant barn under 5 år. Det skjer samtidig med at minst 1,3 milliarder tonn mat kastes hvert år, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FOA). Det aller meste av den kastede maten er fullt spiselig.”

Situasjonen i Sør-Sudan er bare én av en lang liste krigsområder. I 2014 har vi blant annet sett borgerkrigslignende tilstand i Ukraina, brutal krig i Syria og Israels terrorbombing av Gaza. Dette systemet er et voldelig og morderisk system. Og myten om framskritt for freden under kapitalismen, er i beste fall en drøm og i verste fall en ren løgn.


Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.