Her legger vi ut tips til bøker og film som vi av forskjellige grunner vil anbefale for revolusjonære.

At vi anbefaler betyr ikke at vi støtter alt innhold. Noe av innholdet her er direkte antikommunistisk.

Disclaimer: This is a list of interesting books and movies. We do not endorse the content of it all. Some of it could even be outright anti communist.

Leselister om maoisme

jiminykrix – One list of Marxist-Leninist-Maoist classics and three other reading guides

Massline.org – MLM Study Guide – For New Students of Marxism-Leninism-Maoism

Arkiver og samlinger på nett

Tjen Folkets lenkesamling

Tjen Folkets klassiske tekster på nett

BannedThought.net

From Marx to Mao

Marxist Internet Archive

Marxistarkiv

Skjønnlitteratur

Martin Andersen Nexø - Pelle Erobreren

Martin Andersen Nexø - Ditte Menneskebarn

Martin Andersen Nexø - Morten den Røde

Nordahl Grieg - Ung må verden ennu være

Nordahl Grieg - Friheten, dikt

Nordahl Grieg - Flagget, dikt

Nordahl Grieg - Håbet, dikt

Dag Solstad - Arild Asnes, 1970

Dag Solstad - 25. septemberplassen

Dag Solstad - Svik. Førkrigsår

Dag Solstad - Krig.

Dag Solstad - Brød og våpen

Dag Solstad - Gymnaslærer Pedersens beretning

Jon Michelet - Jernkorset – En roman mot nazisme og nynazisme

Jon Michelet - Orions belte

Jon Michelet - En sjøens helt 1 – Skogsmatrosen

Jon Michelet - En sjøens helt 2 – Skytteren

Jon Michelet - En sjøens helt 3 – Gullgutten

Kåre Holt - Det stolte nederlag

Rudolf Nilsen - Samlede dikt

Arne Paasche Aasen - Sigd og hammer, dikt

Tor Obrestad - Sauda! Streik!

Tor Obrestad - Stå på!

Toril Brekke - Jenny har fått sparken

Edvard Hoem - Anna lena

Edvard Hoem - Kjærleikens ferjereiser

Victor Hugo - Les Misérables

Jack London - Jernhælen

Upton Sinclair - The Jungle

Upton Sinclair - Boston

Ingeborg Refling Hagen - Når elv skifter leie

Ingeborg Refling Hagen - Tre døgn på storskogen 1 – Kjørekaren

Ingeborg Refling Hagen - Tre døgn på storskogen 2 – Sognebudet

Ingeborg Refling Hagen - Tre døgn på storskogen 3 – Den nye læreren

Inger Hagerup - Aust-Vågøy, dikt

Konstantin Simonov - Dager og netter

Leon Uris - Treenigheten

Nordahl Grieg - Våre ære og vår makt, skuespill

Nordahl Grieg - Norge i våre hjerter, dikt

Nikolaj Ostrovski - Hvordan stålet ble herdet

Film på internett

NB! På flere av filmene må man skru på engelsk undertekst hvis man ønsker teksting.

Tjen Folket Media – Tjen Folkets youtube-kanal.

Arundhati Roy: Maoists being forced into violence – Arundhati Roy intervjues på CNN-IBN.

Brother No. 2 – Cambodia – Intervjuer med en tidligere leder fra Røde Khmer i Kambodsja.

Buhay Komunista 1 – Film om den revolusjonære kampen på Fillippinene, spesielt landsbygda.

Buhay Komunista 2 – Del 2, med mer fokus på det revolusjonære arbeidet i byene.

Burn! – Spillefilm fra 1969 med Marlon Brando om et antikolonialt opprør.

Counter-Intelligence: I – The Company – Dokumentarisk film mot overvåking.

Do Not Treat Us Like Animals (2012) – Dokumentar om de svenske Pantrarna, politisk gruppe inspirert av Black Panthers.

Eddie Conway: 44 Years in Prison, Still a Revolutionary – Dokumentar om politisk fange og tidligere Black Panters-aktivist.

Europe Or Die (2015) – Dokumentar om flyktninger.

Excerpts from The Black Power MixTape: 1967-1975 – Klipp fra historien til Black Panther Party.

Greensboro’s Child (2002) - Dokumentar om fascistmassakren mot kommunister og antirasister i Greensboro.

HEARTS AND MINDS (1974) – Dokumentar om USAs krig mot Vietnam.

Indias Red Tide – Kort film om folkekrigen i India.

Iraq For Sale: The War Profiteers (2006) - Dokumentar om hvem som tjente på Irakkrigen.

Jagal – The Act of Killing - Dokumentar om antikommunistiske massakre i Indonesia.

John Pilger – Nicaragua – A Nation’s Right to Survive (1983) - Dokumentar om imperialisme og krig i Nicaragua.

JOMA: 55/75 - En film om José Maria Sison (Joma) sine 55 år som revolusjonær aktivist.

Kampen om Algerie – Spillefilm om Frankrikes kolonikrig i Algerie.

Koch Brothers EXPOSED (2014) – Dokumentar om milliardbrødreparet Koch og deres makt over politikere.

Kinesisk film om atombomben – Om Kinas første atomvåpen som forsvar mot imperialistene.

Leila Khaled: Hijacker - Dokumentar om den palestinske PFLP-krigeren Leila Khaled.

Lifting the Veil: Obama and the Failure of Capitalist Democracy (2011) - Dokumentar mot Obama.

Mao Tse-Tung: The Greatest Revolutionary of Our Time – Film om Mao og den kinesiske revolusjonen (med norsk tekst).

Marxism lecture by Prof. Raymond Geuss - Forelesning om marxisme.

Oliver Stone: The Untold History Of The United States (2012) - Oliver Stones serie i 10 deler med et alternativt syn på USAs historie.

Sabotører i mørkeNRK Brennpunkt sin dokumentar om den antifascistiske Osvaldgruppa.

Peace, Propaganda And The Promised Land (2004) - Sammenlikning av forskjellige mediers dekning av kampene i Midtøsten.

People of the Shining Path - Dokumentar om folkekrigen i Peru og Perus Kommunistiske Parti (PKP).

Punishment: A Failed Social Experiment (2012) - Dokumentar om fengselssystemet i USA.

Pyramids of Waste: The Lightbulb Conspiracy (2010) - Dokumentar sløseriet under kapitalismen.

Race: The Power of An Illusion (2003) - Dokumentar om myten om raser.

Red Ant Dream - Dokumentar om folkekrigen i India og de revolusjonære aktivistene.

Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People (2007) - Dokumentar om hvordan film og medier påvirker synet på folk.

Scotland Yet: A Film About Independence (2014) - Dokumentar om skotsk uavhengighetskamp.

South of The Border (2010) Oliver Stone-film om politiske og sosiale bevegelser i Amerika sør for USA.

Street Politics 101 (2013) - Film om studentbevegelse og kamp i Montréal.

Sweatshop: Deadly Fashion (2014) - Norsk dokumentar om moderne slavearbeid i klesindustri.

Taksim Commune: Gezi Park And The Uprising In Turkey (2013) - Om folkelig opprør i Tyrkia.

The Corporation(2003) - Dokumentar om selskapenes forvandling av verden.

The Islamic State (2014) - Dokumentar om den såkalte islamske staten (Daesh).

The Long March – Full Documentary - Dokumentar om Den lange marsjen til de kinesiske kommunistene.

The Murder of Fred Hampton - Film om statens mord på Black Panther-aktivisten Fred Hampton.

The Myth of the Liberal Media: The Propaganda Model of News (1997) - Film om mediapropagandaen.

The Revolution Will Not Be Televised – Chavez: Inside the Coup - Film om det USA-støtta kuppforsøket mot Chavez i Venezuela.

The Super-Rich and Us (2015) - Film om de såkalt superrike.

The Take (2004) Occupy, Resist, Produce! - Om okkupasjon og folkemakt under opprør i Argentina.

The Weather Underground (2002) – Dokumentar om bygerilja i USA på 70-tallet.

The wind that shakes the barley – Spillefilm om nasjonal frigjøringskamp i Irland.

Thomas Sankara – the Upright Man - Film om den revolusjonære afrikanske lederen Thomas Sankara.

Through Hell for Hitler - Om helvetet som tysk soldat under andre verdenskrig.

Understanding Indian Maoism, The Three Generations 1967-2013 - Akademisk borgerlig foredrag om de indiske maoistene.

UNMANNED: America’s Drone Wars (2013) - Film om USAs dronekriger.

White Like Me: Race, Racism & White Privilege in America (2013) - Film om hvites privilegier i USA.

Joel Hägglund – The Man Behind the Legend of Joe Hill (2013) – Svensk dokumentarfilm om fagforeningsaktivist og protestsanger Joe Hill

You Must Tell the World (1994) – En film til forsvar for Gonzalo og PCP. Laget av „International Emergency Committee to Defend the Life of Dr Abimael Guzman“.

Marx og Engels

Marx - Teser om Feuerbach

Marx og Engels - Den tyske ideologi

Fredrich Engels - Kommunismens grunnsetninger

Marx og Engels - Det kommunistiske manifest

Marx og Engels - Økonomiske skrifter

Marx - Klassekampene i Frankrike 1848-1850

Marx - Louis Bonaparte og den attende Brumaire

Marx - Borgerkrigen i Frankrike

Marx - Lønn, pris og profitt

Marx - Kritikk av Gotha-programmet

Marx - Kapitalen bind 1

Marx - Kapitalen bind 2

Marx - Kapitalen bind 3

Engels - Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap

Engels - Forholdene for arbeiderklassen i England

Engels - Naturens dialektikk

Engels - Anti-Dühring

Engels - Familiens, privateiendommens og statens opprinnelse

Lenin og Stalin

Lenin - Marxismens tre kilder og tre bestanddeler

Lenin - Hva må gjøres?

Lenin - Et skritt fram, to tilbake

Lenin - Materialisme og empiriokritisisme

Lenin - Nasjonenes rett til selvbestemmelse

Lenin - Imperialismen

Lenin - Militærprogrammet til den proletariske revolusjonen

Lenin - Kapitalismens utvikling i Russland

Lenin - Apriltesene

Lenin - Staten og revolusjonen

Lenin - “Venstre”-kommunismen

Lenin - Den proletariske revolusjonen og renegaten Kautsky

Lenin - En gang til om fagforeningene

Stalin - Anarkisme eller sosialisme

Stalin - Marxismen og det nasjonale spørsmålet

Stalin - Leninismens grunnlag

Stalin - Trotskisme eller leninisme?

Stalin - Spørsmål i leninismen

Stalin - Dialektisk og historisk materialisme

Stalin - SUKP(b)s historie

Stalin - Marxismen og språkvitenskapen

Stalin - Sosialismens økonomiske problemer i USSR

Mao

Mao - Analyse av klassene i det kinesiske samfunnet

Mao - Hvorfor kan det være rød politisk makt i Kina?

Mao - Kampen i Chingkang-fjella

Mao - Om å korrigere feilaktige ideer i partiet

Mao - Legg vekt på økonomisk arbeid

Mao - Om praksis

Mao - Om motsigelsen

Mao - Mot liberalismen

Mao - Strategiske problemer i krigen mot Japan

Mao - Om langvarig krig

Mao - Rolla til det kinesiske kommunistpartiet i den nasjonale krigen

Mao - Til Norman Bethunes minne

Mao - Om nydemokratiet

Mao - Forbedre våre studier

Mao - Korriger arbeidsmetodene i partiet

Mao - Om noen metoder for ledelse

Mao - Om folkets demokratiske diktatur

Mao - Ikke slå i alle retninger

Mao - De ti viktigste forholda

Mao - Den riktige behandlinga av motsigelser i folket

Mao - Mot bokdyrkinga

Mao - Om geriljakrig (1937)

Mao - Dialektisk materialisme (1938)

Mao - Om “Sosialismens økonomiske problemer i USSR

Mao - Kritikk av Stalins “Sosialismens økonomiske problemer i USSR

Mao - Hvor kommer de riktige tankene fra

Mao - Tale om filosofiske spørsmål (1964)

Mao - Bombarder hovedkvarteret (1966)

Mao - Den sovjetiske lederklikken er bare en støvhaug (1966)

Mao - Direktiver om kulturrevolusjonen (1966-1969)

Andre forfattere

Den Store polemikken : dei kinesiske kommunistane avslører den moderne revisjonistiske leiinga i Sovjetunionens kommununistiske parti (1963-64)

Georgi Dimitrov - Enhetsfrontens og folkefrontens problemer

Lærebok i politisk økonomi av et kollektiv av Sovjet-økonomer (1951-1954)

Tron Øgrim - Proletariatets demokratiske diktatur

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.